Vluchtelingenwerk VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland begeleidt en ondersteunt vluchtelingen ook in de gemeente Zaanstad.

Onze vrijwilligers bieden ondersteuning bij de asielprocedure/gezinshereniging, huisvesting,

integratie/participatie en taal. Ook geven zij voorlichting met en over vluchtelingen.

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is zich bewust

van de kwetsbaarheid van de LHBTI-doelgroep.

Een maatschappelijk begeleider & consulent seksuele en genderdiversiteit geeft begeleiding

op maat en werkt samen met andere organisaties en instanties waar nodig.

 

Contact:

VluchtelingenWerk West- en Midden Nederland             

1508 GE Zaandam T 075-61 732 97 (intern 5704) M 06-3362411 (van ma. t/m vr.)