Stichting

 

De Zaanse Regenboog heeft de juridische vorm van een stichting, opgericht op 7 oktober 2019.

De status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is inmiddels aangevraagd.

Het bestuur van De Zaanse Regenboog bestaat uit:

– Frankie (JFL) Vos, voorzitter

– Coby (J) Voorn, Secretaris

– Siep (SJ) Goedhart, Penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Bankrekening:  ten name van De Zaanse Regenboog te Zaandam is aangevraagd.

KvK-nummer:    76025578

RSIN:                     860482558

 

 

<<<<<Klik op Logo hiernaast voor het Beleidsplan