Stichting

 

De Zaanse Regenboog heeft de juridische vorm van een stichting,

opgericht op 7 oktober 2019.

Sinds 15 oktober 2019 heeft de stichting de status van ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van De Zaanse Regenboog bestaat uit:

– Frankie (JFL) Vos, voorzitter

– Coby (J) Voorn, Secretaris

– Siep (SJ) Goedhart, Penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Bankrekening:  NL27RABO 0348 2710 85

KvK-nummer:    76025578

RSIN:                     860482558


Partners en Sponsoren:

Brouwerij Hoop

Cafe Zaanzicht

Gemeente Zaanstad

De Rooie Cent

ZaanTheater

Bob Angelo Fonds