De Zaanse Regenboog komt voort uit het voormalig LHBT Netwerk Zaanstad.

De Zaanse Regenboog vindt het belangrijk om seksuele- en genderdiversiteit zichtbaarder te maken in Zaanstad.

In deze tijd waar nog steeds LHBTIQ+ -ers onvoldoende zichzelf kunnen zijn

zullen we ons blijven manifesteren en ons niet terug in de kast laten jagen.

De Zaanse Regenboog is een platform voor diverse organisaties en initiatieven die LHBTIQ+ activiteiten organiseren.

De Zaanse Regenboog organiseert zelf ook activiteiten (al of niet met bevriende organisaties) als

het Zaanse Regenboog Café 50+, de maandelijkse Zaanse LHBTIQ+ Netwerkborrel,

de Zaanse Roze Loper Dag, ZaanPride en de filmvertoningen met TranScreen. 

De Zaanse Regenboog is dan ook te vinden met informatie bij diverse activiteiten en evenementen en verspreid een digitale nieuwsbrief

voor een ieder die geïnteresseerd is en op de hoogte wil blijven van LHBTIQ+ activiteiten in Zaanstad.

De Zaanse Regenboog erkent dat de divers LHBTIQ+ groepen verschillende belangen (kunnen) hebben.

Echter we hebben ook een gemeenschappelijk belang.

We erkennen dat ieder mens het recht heeft om te bestaan en leeft op de manier waar men zelf voor kiest.

De Zaanse Regenboog streeft na dat Zaanstad een stad zal zijn waar je jezelf kan zijn, thuis en op straat.

De Zaanse Regenboog is te bereiken via mail:

dezaanseregenboog@gmail.com

of via de facebookpagina: https://www.facebook.com/dezaanseregenboog/

en op Instagram: https://www.instagram.com/zaanseregenboog/

 

English:

De Zaanse Regenboog originates from the former LGBT Network Zaanstad.

De Zaanse Regenboog believes it is important to make sexual and gender diversity more visible in Zaanstad.

In this time where LGBTIQ + people still cannot be themselves we will continue to manifest ourselves

and not let ourselves be chased back into the closet.

De Zaanse Regenboog is a platform for various organizations and initiatives that organize LGBTIQ + activities.

De Zaanse Regenboog also organizes activities (whether or not with allied organizations) such as the Zaanse Regenboog Café 50+,

the monthly Zaanse LHBTIQ + Network drink, the Zaanse Roze Loper Day,

ZaanPride and the film screenings together with TranScreen

De Zaanse Regenboog can therefore be found with information at various activities and events and spread a digital newsletter

for anyone who is interested and wants to stay informed about LGBTIQ + activities in Zaanstad.

De Zaanse Regenboog recognizes that the various LGBTIQ + groups (may) have different interests.

But we also have a common interest.

We acknowledge that every person has the right to exist and lives in the way they choose.

De Zaanse Regenboog pursues a Zaanstad where you can be yourself, at home and on the street.

De Zaanse Regenboog can be reached via email:

dezaanseregenboog@gmail.com

or via the facebook page: https://www.facebook.com/dezaanseregenboog/

and on Istagram: https://www.instagram.com/zaanseregenboog/

 


Partners en Sponsoren:

Brouwerij Hoop

Cafe Zaanzicht

Gemeente Zaanstad

De Rooie Cent

ZaanTheater

Bob Angelo Fonds