Gemeente Zaanstad



Gemeente Zaanstad is een Regenboogstad.

De gemeente gaat zich inzetten op meer veiligheid,  zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale acceptatie voor LHBTI’s.

De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Er is speciale aandacht voor jongeren, ouderen en LHBTI ’s met een multiculturele achtergrond, omdat zij het minst geaccepteerd

worden in hun eigen omgeving. Ook zij moeten zichzelf kunnen zijn.

 

De ambities van de Regenboogsteden zijn

De sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders neemt toe onder de gehele bevolking en met name onder jongeren,

ouderen en in kringen waarin dat nog een taboe is De aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbt'ers

Lhbt personen weten zich gesteund en voelen zich veilig en weerbaar in de samenleving: op school, op straat, op het werk, in de zorg

en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

 

Aan het regenboogzebrapad op de Westzijde in Zaandam kunt u zien dat de gemeente een  regenboogstad is. Ook wordt jaarlijks

tijdens Coming Out Day (11 oktober) op het stadhuis de  regenboogvlag gehesen. De komende jaren wil de gemeente de bestaande

netwerken helpen versterken. Er komt meer voorlichting op scholen en meer activiteiten voor ouderen. Een Gender & Sexuality Alliance

(GSA) is een organisatie of groep leerlingen en vrijwilligers die zich

sterk maakt voor een veilige omgeving op school. Deze groep moet op elke school een goede basis hebben en steun krijgen van de

schoolleiding.

 

In Zaanstad is ervoor gekozen om statushouders met een LHBT-achtergrond op te vangen. Dit betreft mensen die meteen recht hebben

op huisvesting en een verblijfsvergunning, en dus niet mensen voor wie de procedure voor een verblijf nog moet starten.


Ook stimuleert de gemeente Zaanse zorgorganisaties om het certificaat De Roze Loper te halen.

De Roze Loper is een certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht

besteden aan seksuele diversiteit bij hun bewoners, cliënten en professionals.



Regelmatig zijn er gesprekken met partners uit het Zaanse LHBTI-netwerk zoals met de Zaanse

Regenboog en ondersteund de gemeente Zaanstad zowel de Zaanse Regenboog als ZaanPride.