Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad is een Regenboogstad. Zaanstad streeft naar een samenleving

waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij/zij is.

De gemeente zet zich in om de veiligheid, zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale acceptatie

van LHBT-inwoners te vergroten en houdt in haar beleid rekening met de verschillen

tussen de mensen, bijvoorbeeld in sekse, cultuur, fysieke mogelijkheden, leeftijd of seksuele diversiteit.


De ambities van de Regenboogsteden zijn:

De sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders neemt toe onder de gehele bevolking

en met name onder jongeren, ouderen en in kringen waarin dat nog een taboe is

De aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbt'ers

Lhbt personen weten zich gesteund en voelen zich veilig en weerbaar in de samenleving:

op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

 

Brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In een brief van minister Jet Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

uit december 2015 wordt Zaanstad positief genoemd over statushouders met een LHBT-achtergrond met de volgende tekst:

In Zaanstad is ervoor gekozen om statushouders met een LHBT-achtergrond op te vangen.

Dit betreft mensen die meteen recht hebben op huisvesting en een verblijfsvergunning,

en dus niet mensen voor wie de procedure voor een verblijf nog moet starten.

 

Regenboogzeebrapad

Op dinsdag 11 oktober 2016 is het regenboogzebrapad op de Westzijde in Zaandam geopend ter ere van Coming Out Dag.

De regenboog symboliseert dat Zaanstad staat voor diversiteit en acceptatie van seksuele minderheden.

 

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=10151&mNch=rcx7q91mon