Nieuws en oproepen!

 


Geschiedenis van de Nederlandse homo-emancipatie

Overgenomen van IS Geschiedenis

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-de-nederlandse-homo-emancipatie

LHBTIQ+ beleidsplan gemeente Zaanstad 2023 - 2026

LHBTIQ+ beleidsplan gemeente Zaanstad 2023 - 2026


2024


Januari 2024 - Prometheus - Paarse Vrijdag

Schoolkrant Prometheus - Zaanlands Lyceum

2024 02 08 Handreiking feiten en cijfers lhbtiqa+ op een rij - Movisie

Deze handreiking geeft informatie over de acceptatie, welzijn en gezondheid van lesbische, homoseksuele, bi+, trans, intersekse en queer en aseksuele personen. De publicatie is eind 2023 geüpdatet en brengt uitkomsten van verschillende Nederlandse onderzoeken samen.

8 februari 2024 - Ondertekening samenwerkingsovereenkomst DZR en Café Pride (Odion)

Café Pride en de Zaanse Regenboog gaan meer samenwerken en gezamelijk Café Pride runnen. (Café Pride blijft verantwoordelijkheid van Odion)


2023


Najaar 2023 - Rabo & Co Zaanstreek - 'Laat mensen lekker hun leven leiden'

Kwartaalblad Rabobank

17 december 2023 - Prijsuitslag Regenboog Rad van Fortuin


2023 08 02 - De Orkaan - Homo-activist Reijer Breed overleden

Tegenwoordig hadden we het vast ‘Lhbtiq+activist’ genoemd maar in de tijd dat Reijer Breed actief was, heette het nog gewoon homo-activist.

Breed groeide op in Wormerveer en was later actief als journalist, radio-maker, schrijver en columnist op het gebied van homo-emancipatie. Hij overleed op 72-jarige leeftijd in verpleeghuis Het Schouw in Amsterdam-Noord.

Reijer werd geboren op 5 november 1950 in Alkmaar. Toen hij anderhalf was, verhuisden zijn ouders naar Zaandam en op zijn elfde gingen ze naar Wormerveer waar ze een sigarenzaak op de hoek van de Iepenstraat en Essenstraat overnamen.

Reijer ging naar het Zaanlands Lyceum waar hij onder meer lid van de Zaanlands Lyceum Vereniging (ZLV) was. Hij werd bestuurslid van de afdeling Zaanstreek/Waterland van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC. Hij organiseerde acties die ook landelijke aandacht trokken. In een interview op de website van Het Schouw is te lezen:

“De eerste actie was eind jaren zeventig. De NS introduceerde een korting voor het gezin. ‘Hoezo niet voor ons?’ riep ik tijdens de Goed Nieuws Show van Sonja Barend. Ze moest erom lachen. Bingo! De volgende dag zijn we met een hele groep zonder kaartje op de trein gestapt tussen Den Helder en Amsterdam. Op elk station meer politie en grommende honden. Maar ook de NOS. En die vond het prachtig.”

In 1980 maakte hij samen met Diane de Coninck voor de VPRO de Homonachtshow. In de jaren ’80 ging hij voor de VPRO-radio een programma ‘voor en door potten en poten’ maken met als titel Ook zo. Het werd elke vrijdagavond tussen 8 en half 9 op Hilversum 3 uitgezonden. Bij de VPRO is er nog een terugblik te horen.

Reijer verbleef in Het Schouw nadat hij enkele CVA’s (beroertes) had gehad. In een interview op de website van Het Schouw is te lezen:

“Een leven als activist, presentator, broekenjager. Wat dit laatste betreft was hij er erg vroeg bij. Op zijn tiende in het weiland met diverse vriendjes. ‘Toch kwam ik pas op mijn 23ste officieel uit de kast. Ik kon toen niet anders, zo voelde het. Want ik had Lefert ontmoet, de blonde halfgod van het COC in Wormerveer. Mijn ouders waren verbijsterd. Het heeft ze jaren gekost om van de schrik te bekomen.’

Bij de Verhalen-vertellers op de site van het Zaans Museum is te lezen:

“In 1973 ging ik voor het eerst naar een bijeenkomst van het COC in de Sociëteit in Wormerveer. Ik vond dat doodeng, want ik had nog niet de power die ik nu heb. Achter de bar stond een hele mooie jongen, Lefert Scheeper, die later mijn partner zou worden. Hij woonde in een huisje in het Guisveld en toen ik 23 jaar was ben ik bij hem ingetrokken”.

Halverwege de jaren ’80 sloeg de stemming radicaal om toen Aids z’n intrede deed. Reijer in Het Schouw-interview: “Allemaal verloren we vrienden en geliefden. Lefert was een van de eersten. In tijd van vier weken was het gebeurd. Het gat is nooit gedicht, ik mis hem nog steeds.” Maar ook voor de homo-emancipatie was het een klap: “Het heeft onze zaak ongelooflijk op achterstand gezet.”

Nadat zijn vriend aan aids was overleden, schreef hij samen met journaliste Inneke van de Bergen (1943-2014) het boek ‘Is het waar dat Lefert aids heeft?’ (1985). In 1989 zette hij een landelijk contactpunt op voor homoseksuele aids-weduwnaren.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

 

 

Door Piet Bakker. Bronnen: Zaanwiki, website Het Schouw (Amstelring), Gaynews, foto boven is gemaakt door Frank Vos van de Zaanse Regenboog voor de serie Verhalenvertellers (door Piet van Berge) op de site van het Zaans Museum. (De tip kwam van Erik Schaap via X/Twitter).

2023 08 03 Afscheid Reijer Breed

Overlijdensbericht

Afscheid, voorgelezen door Frank Vos tijdens de afscheidsdienst

11 september t/m 3 december 2023 - History Happens Now

Tentoonstelling door IHLIA bij de OBA Amsterdam. De Zaanse Regenboog is 1 van de 20 kleinere organisaties die in beeld worden gebracht.

2023 10 25 Afscheid Martin Punt

Afscheidsbericht voorgelezen door Frank Vos tijdens korte herdenking in het Zaanse Regenboogcafé 28 10 2023

En voorgelezen door Siep Goedhart tijdens de herdenkingsdienst op 3 november 2023

26 oktober 2023 - Het belang van Pride uit Zaans Kompas, Protestantse Gemeente Zaandam

Artikerl door: Judith van den Berg

2023 11 17 - Ervaringsonderzoek lhbtiq+-personen in Zaanstad

Twee jaarlijkse belevings enquete voor lhbtiq+-personen

 

Graag willen we jullie vragen om mee te doen aan het tweejaarlijkse onderzoek naar acceptatie en discriminatie van lhbtiq+-personen in Zaanstad.

Meten is weten…helpt u mee?

Met uw inspanning kunnen we meer gericht doen voor het vergroten van acceptatie en veiligheid van lhbtiq+-personen in Zaanstad. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Alle informatie uit deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten die op basis van dit onderzoek geschreven zullen worden, zullen nooit te herleiden zijn tot u als persoon.

Wij willen graag in kaart brengen op welke plekken je je wel of niet veilig voelt, hoe vaak je je onveilig voelt en hoe vaak je te maken hebt gehad met anti-LHBTIQ+-discriminatie en geweld.

Het is nodig dit in beeld te brengen omdat er zich nog regelmatig incidenten voordoen waar geen aangifte van gedaan wordt of waar geen melding van gemaakt wordt.

Ook als je geen discriminatie hebt meegemaakt vragen we je om mee te doen.

Zo kan er met deze vragenlijst een goed beeld ontstaan van veiligheid van LHBTIQ+-personen in Zaanstad. Deze gegevens worden ook gebruikt om maatregelen te nemen in samenwerking met de Zaanse regenboog, Paarse vrijdag Krant, Politie (Roze in Blauw), gemeente Zaanstad en Meldpunt Discriminatiezaken.

 

Achtergrondinformatie:

Als gemeente willen we dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Met ruimte voor verschillen, maar geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Voor Zaanstad  als regenbooggemeente is acceptatie en veiligheid van lhbtiq+ personen een speerpunt. We willen weten hoe dat nu wordt ervaren. Op 17 november gaat de gemeente Zaanstad voor de tweede keer onderzoek doen naar de acceptatie en discriminatie van lhbtiq+-personen in Zaanstad. Door vragen voor te leggen aan het Zaanpanel en aan de doelgroep lhbtiq+-personen zelf. In 2021 is dit eerder gedaan. Opvallend aan het vorige onderzoek was dat vanuit het perspectief van de inwoners een vrij rooskleurig beeld werd geschetst. Het beeld van de doelgroep zelf was aanzienlijk minder rooskleurig. Ruim de helft van de onderzochte Zaanse lhbtiq+-personen had naar eigen zeggen in 2021 te maken discriminatie, de helft daadwerkelijk met een vorm van verbaal of fysiek geweld. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gedaan: (1) zichtbaarheid vergroten en ontmoeting stimuleren; (2) meer en betere voorlichting en scholing; (3) strenger optreden tegen geweld tegen lhbtiq+-personen.

 

Aanbevelingen en acties na het eerste onderzoek:

Met de aanbevelingen uit het eerste onderzoek zijn de gemeente, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland, De Zaanse Regenboog en de Paarse Vrijdag Krant aan de slag gegaan. Er is een plan gemaakt om intimidatie op straat aan te pakken. Er is campagne gevoerd om de meldingsbereidheid te vergroten en die heeft voor een toename van meldingen gezorgd. De Zaanse Regenboog heeft regelmatig spreekuur bij het Bureau Discriminatiezaken. Meer scholen sluiten zich aan bij het GSA-netwerk. De gemeente maakt het belang van lhbtiq+-acceptatie zichtbaar op vaste momenten. Zoals Coming Out dag en Paarse Vrijdag. Wethouder Gerard Slegers agendeerde de veiligheid in het Openbaar Vervoer in gesprekken met OV-partners. Burgemeester Jan Hamming is ambassadeur van De Zaanse Regenboog, samen met zijn vrouw Roya. De John Blankenstein Foundation helpt het Sportbedrijf bij het bevorderen van een Veilig Sportklimaat. Er is contact met hulpverleners om aandacht te vragen voor inclusieve hulpverlening. Ook heeft de gemeente, samen met De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken en andere partners, de Roze Zaterdag 2025 naar Zaanstad gehaald. Het netwerk in de stad van organisaties, ondernemers en inwoners die zich inzetten voor een beter lhbtiq+- klimaat wordt steeds sterker en meer divers.

 

Dit is de link naar het onderzoek, acceptatie en discriminatie van lhbtiq+-personen in Zaanstad:

https://zaanstad.survalyzer.eu/gozgspchhj?l=nl

 

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de tweede meting? Die kunt u aan het begin van 2024 vinden op www.zaanstad.nl, op www.dezaanseregenboog.nl en op www.bureaudiscriminatiezaken.nl


2023 juni 11 - De Orkaan - Extra foto-rondje Zaanpride van David de Lange

Fotograaf David de Lange stuurde een ‘een paar foto’s’ van de Zaanse Pride parade Out and Proud waar hij meeliep.

“Warm, maar geweldig” was zijn commentaar.

Uit die ‘paar’ selecteerden wij er 12 die we onder in de slideshow laten zien.

(Gister, op de dag van de Zaanse regenboog-parade, hadden we ook al foto’s en een filmpje, dus voor wie er niet genoeg van kan krijgen: kijk ook daar nog eens: Zaanse Regenboogparade van start).

2023 juni 17 NHD - Roze Zaterdag is in 2025 in Zaanstad: een wens van Frank Vos wordt werkelijkheid

 

Roze Zaterdag 2025 zal worden gehouden in Zaanstad. Dat heeft Stichting Roze Zaterdagen Nederland zaterdag bekendgemaakt op het hoofdpodium van Roze Zaterdag 2023 in Goes. Roze Zaterdag is de oudste pride van Nederland en komt voor de eerste keer naar Zaanstad.

Gemeente Zaanstad, Stichting De Zaanse Regenboog, Stichting Marketing Zaanstreek en Bureau Discriminatiezaken namen gezamenlijk het initiatief om Roze Zaterdag naar Zaanstad te halen. Wethouder Gerard Slegers van Zaanstad: „Het is ontzettend eervol dat Stichting Roze Zaterdagen Nederland heeft gekozen voor Zaanstad. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Helaas is dat nog niet overal het geval. Met Roze Zaterdag willen we zorgen voor meer verbinding tussen al onze inwoners. Het gaat om elkaar accepteren en respecteren. Met die intentie gaan we, samen met onze maatschappelijke partners, onze (lhbtiq+) inwoners en iedereen die Zaanstad een warm hart toedraagt, van Roze Zaterdag 2025 een onvergetelijk evenement maken.”

„Roze Zaterdag 2025 is een fantastische kans voor Zaanstad om zich aan heel Nederland te laten zien als lhbtiq+-vriendelijke stad. In de selectieprocedure hebben de initiatiefnemers ons overtuigd met hun uitgebreide plannen, het brede draagvlak en ontzettend veel enthousiasme. Ze hebben ons laten zien dat ze in staat zijn een geweldige editie te organiseren, de Zaanstreek in alle kleuren”, aldus Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Roze Zaterdag in Zaanstad staat gepland op zaterdag 28 juni 2025. Voorzitter De Zaanse Regenboog, Frank Vos: „Geweldig dat we Roze Zaterdag 2025 in Zaanstad gaan organiseren, een jarenlange wens wordt nu werkelijkheid, samen blijven we werken aan een inclusief en veilig Zaanstad.” In de aanloop naar Roze Zaterdag 2025 Zaanstad zullen er al diverse activiteiten worden georganiseerd.

Het evenement Roze Zaterdag bestaat sinds eind jaren zeventig en wordt traditioneel jaarlijks eind juni georganiseerd. Het evenement heeft een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele, sekse- en genderdiversiteit. Stichting Roze Zaterdagen Nederland bewaakt en beschermt de formule van Roze Zaterdag. Jaarlijks kent de stichting de organisatie van Roze Zaterdag toe aan een stad in Nederland en ondersteunt en adviseert de organisatoren.

 

2023 juni 17 - De Orkaan - Roze Zaterdag 2025 in Zaanstad

Zaanstad mag in 2025 Roze Zaterdag organiseren. Dat heeft Stichting Roze Zaterdagen Nederland vandaag bekendgemaakt op het hoofdpodium van Roze Zaterdag 2023 in Goes.

Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland, zegt in het persbericht van de stichting:

“Roze Zaterdag 2025 is een fantastische kans voor Zaanstad om zich aan heel Nederland te laten zien als lhbtiq+-vriendelijke stad. In de selectieprocedure hebben de initiatiefnemers ons overtuigd met hun uitgebreide plannen, het brede draagvlak en ontzettend veel enthousiasme. Ze hebben ons laten zien dat ze in staat zijn een geweldige editie te organiseren, de Zaanstreek in alle kleuren”,

Gemeente Zaanstad, Stichting De Zaanse Regenboog, Stichting Marketing Zaanstreek en Bureau Discriminatiezaken hebben samen het initiatief genomen om Roze Zaterdag naar Zaanstad te halen. Wethouder Inclusie Gerard Slegers van Zaanstad zegt in het persbericht:

“Het is ontzettend eervol dat Stichting Roze Zaterdagen Nederland heeft gekozen voor Zaanstad. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Helaas is dat nog niet overal het geval. Met Roze Zaterdag willen we zorgen voor meer verbinding tussen ál onze inwoners. Het gaat om elkaar accepteren en respecteren.”

Roze Zaterdag in Zaanstad staat gepland op zaterdag 28 juni 2025. Voorzitter De Zaanse Regenboog, Frankie Vos:

“Geweldig dat we Roze Zaterdag 2025 in Zaanstad gaan organiseren, een jarenlange wens wordt nu werkelijkheid, samen blijven we werken aan een inclusief en veilig Zaanstad!”

In de aanloop naar Roze Zaterdag 2025 Zaanstad zullen er al diverse activiteiten worden georganiseerd.

Roze Zaterdag 2024 is in Groningen. Roze Zaterdag bestaat sinds eind jaren zeventig en wordt traditioneel jaarlijks eind juni georganiseerd.

Hoeveel het evenement Zaanstad gaat kosten is niet bekend gemaakt. Zaanstad heeft het bidbook geheim gehouden om de concurrentie niet op ideeën te brengen.

Geheel onomstreden is het evenement niet. Twee weken geleden werden Zaanse regenboogvlaggen in Westerkoog nog vernield.

In Goes zijn de kosten door een ondernemersclub op zich genomen. Bij diverse (christelijke) politieke partijen waren er teveel bezwaren tegen het evenement aldus de NOS. Er worden 15.000 bezoekers verwacht.

2023 juni 17 NHNieuws - Zaanstad organiseert in 2025 Roze Zaterdag

 

Roze Zaterdag, een pride-traditie in Nederland, komt in 2025 naar Zaanstad. Het evenement wordt elk jaar in een andere stad georganiseerd, en volgens de organisatie is dit een uitgelezen kans voor Zaanstad om zich van z'n beste LHBTIQ+-vriendelijke kant te laten zien.

Organisatie Roze Zaterdag

 

“Roze Zaterdag 2025 is een fantastische kans voor Zaanstad om zich aan heel Nederland te laten zien als lhbtiq+-vriendelijke stad. In de selectieprocedure hebben de initiatiefnemers ons overtuigd met hun uitgebreide plannen, het brede draagvlak en ontzettend veel enthousiasme. Ze hebben ons laten zien dat ze in staat zijn een geweldige editie te organiseren, de Zaanstreek in alle kleuren”, aldus Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland. 

De plannen werden bekend vandaag bekendgemaakt tijdens Roze Zaterdag 2023, in Goes. Volgend jaar trekt het evenement eerst nog naar Groningen. 

Gemeente

De gemeente heeft samen met Stichting De Zaanse Regenboog, Stichting Marketing Zaanstreek en Bureau Discriminatiezaken het initiatief genomen om Roze Zaterdag naar Zaanstad te halen. Wethouder Gerard Slegers noemt het 'ontzettend eervol' dat Roze Zaterdag naar Zaanstad komt. 

Roze Zaterdag valt in 2025 op 28 juni. 

 

2023 juni 17 - Zaanstad Nieuws.nl - In 2025 voor het eerst Roze Zaterdag in de Zaanstreek

Zaanstad mag in 2025 Roze Zaterdag organiseren, zo werd vandaag bekendgemaakt in Goes waar het evenement dit jaar wordt gehouden. Roze Zaterdag is de oudste pride van Nederland en komt voor de eerste keer naar de Zaanstreek. Volgend jaar is Groningen aan de beurt.

‘Roze Zaterdag 2025 is een fantastische kans voor Zaanstad om zich aan heel Nederland te laten zien als LHBTIQ+-vriendelijke stad. In de selectieprocedure hebben de initiatiefnemers ons overtuigd met hun uitgebreide plannen, het brede draagvlak en ontzettend veel enthousiasme. Ze hebben ons laten zien dat ze in staat zijn een geweldige editie te organiseren, de Zaanstreek in alle kleuren,’ aldus Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Eervol

De gemeente Zaanstad, Stichting De Zaanse Regenboog, Stichting Marketing Zaanstreek en het Bureau Discriminatiezaken namen gezamenlijk het initiatief om Roze Zaterdag naar Zaanstad te halen. Wethouder van Inclusiviteit Gerard Slegers noemt het ‘ontzettend eervol’ dat er is gekozen voor Zaanstad. ‘Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Helaas is dat nog niet overal het geval. Met Roze Zaterdag willen we zorgen voor meer verbinding tussen ál onze inwoners,’ aldus Slegers.

Jarenlange wens

Roze Zaterdag in Zaanstad staat gepland op zaterdag 28 juni 2025. ‘Geweldig dat we Roze Zaterdag 2025 in Zaanstad gaan organiseren, een jarenlange wens wordt nu werkelijkheid, samen blijven we werken aan een inclusief en veilig Zaanstad,’reageert voorzitter Frank Vos van De Zaanse Regenboog. In de aanloop naar Roze Zaterdag 2025 zullen er al diverse activiteiten worden georganiseerd.

Roze Zaterdag bestaat sinds eind jaren 70 en wordt traditioneel jaarlijks eind juni georganiseerd. Het evenement heeft een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele, sekse- en genderdiversiteit. Stichting Roze Zaterdagen Nederland bewaakt en beschermt de formule van Roze Zaterdag.

17 juni 2023 - Vrijtijdamsterdam.nl - Roze Zaterdag 2025 wordt in Zaanstad georganiseerd

Roze Zaterdag 2025 wordt in Zaanstad georganiseerd. Dat nieuws heeft Stichting Roze Zaterdagen Nederland zaterdagmiddag bekendgemaakt op het podium van Roze Zaterdag 2023 in Goes. Dit is de oudste Pride van ons land en zal voor de eerste maal neerstrijken in Zaanstad.

Roze Zaterdag

Het event Roze Zaterdag wordt al sinds de jaren 70 gehouden. Traditiegetrouw vindt het event ieder jaar eind juni plaats. Deze speciale dag heeft een emancipatoir en demonstratief karakter. Er wordt met het event ruimte geboden voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie en sekse kenmerken.

Groningen

Voordat Roze Zaterdag op het programma staat in de Zaanstreek, wordt in 2024 eerst Groningen aangedaan. “Op 22 juni 2024 vindt Roze Zaterdag plaats in Groningen. Omdat er niets boven Groningen gaat, zal op deze dag volop de diversiteit worden gevierd en wordt via het centrale thema verbinding aandacht gevraagd voor LHBTI+ relevante onderwerpen. COC Groningen & Drenthe en Pride Groningen hebben, samen met de gemeente, de handen ineengeslagen en dit mooie evenement naar Groningen gehaald. Niet in de laatste plaats om ook stil te staan bij het 75-jarig jubileum van COC Groningen & Drenthe”, laat Mark Gils, voorzitter COC Groningen & Drenthe, weten op de website van Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

 

Zaanstad

“Roze Zaterdag 2025 is een fantastische kans voor Zaanstad om zich aan heel Nederland te laten zien als LHBTI+ vriendelijke stad. In de selectieprocedure hebben de initiatiefnemers ons overtuigd met hun uitgebreide plannen, het brede draagvlak en ontzettend veel enthousiasme. Ze hebben ons laten zien dat ze in staat zijn een geweldige editie te organiseren, de Zaanstreek in alle kleuren”, aldus Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Elkaar accepteren en respecteren

Op de website is verder nog te lezen dat de Gemeente Zaanstad, Stichting De Zaanse Regenboog, Stichting Marketing Zaanstreek en Bureau Discriminatiezaken gezamenlijk het initiatief namen om Roze Zaterdag naar Zaanstad te halen. Wethouder Inclusie Gerard Slegers van Zaanstad: “Het is ontzettend eervol dat Stichting Roze Zaterdagen Nederland heeft gekozen voor Zaanstad. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Helaas is dat nog niet overal het geval. Met Roze Zaterdag willen we zorgen voor meer verbinding tussen ál onze inwoners. Het gaat om elkaar accepteren en respecteren. Met die intentie gaan we, samen met onze maatschappelijke partners, onze (LHBTI+) inwoners en iedereen die Zaanstad een warm hart toedraagt, van Roze Zaterdag 2025 een onvergetelijk evenement maken.”

Roze Zaterdag in Zaanstad staat gepland op zaterdag 28 juni 2025.


22 april 2023 Presentatie Pim Ligtvoet over Vervolging HoLeBi in WW II & Roze Verzet

2023 april 26 - Rodi.NL Zaanstad - ‘Ik schat kans dat Zaanstad Roze Zaterdag mag organiseren best hoog in’

‘Ik schat kans dat Zaanstad Roze Zaterdag mag organiseren best hoog in’

ZAANSTREEK – “De kans dat in Zaanstad over twee jaar de Roze Zaterdag mag organiseren schat ik best hoog in. De basis is gelegd met een goed ‘bidboek’. (een schriftelijk overzicht van wat men te bieden heeft-red). Met een inhoud dat breed wordt gedragen. Niet alleen door onze stichting, maar ook door de middenstand, diverse organisaties en de gemeente Zaanstad zelf”, vertelt Frankie Vos, voorzitter van de stichting De Zaanse Regenboog.

Week lang feest voor iedereen: ZaanPride van 2 tot en met 10 juni

Dit jaar is Goes de plek waar Roze Zaterdag wordt gehouden. Een kleurrijk evenement waar gemiddeld zo’n 15.000 bezoekers uit het hele land naar toe komen. Sinds 2002 beslist de stichting Roze Zaterdagen Nederland jaarlijks in welke stad de Roze Zaterdag wordt georganiseerd. Zaanstad wil als regenboogstad in 2025 ‘kleur bekennen’ door de thema- en feestdag naar zich toe te halen.

Hoe hard is deze ‘roze impuls’ in Zaanstad nodig? vroegen we aan Frankie Vos. “Heel hard. Net zoals het werk in onze stichting. Kijk, ik voldoe blijkbaar niet aan het stereotype beeld en loop weinig hand in hand met mijn partner over straat. Maar ik kreeg wél nare opmerkingen over mijn geaardheid toen ik in de publiciteit kwam en werd herkend bij het nota bene in mijn eigen straat huisvuil buitenzetten. Ook worden vriendinnen soms uitdagend met ‘meneer’ aangesproken, alleen om te treiteren. Of het uit de hand lopen van een burenruzie tot homohaat. Als stichting werken we aan je gesterkt voelen te mogen zijn wie je bent. Of je je nu ‘he’ of ‘ho’ - en alles wat er bij hoort aan gender identiteit of seksuele geaardheid – voelt. Je mag er zijn.”

ijn schoonvader noemde de inmiddels 65 jaar jonge Frank liefkozend Frankie. De Zaandammer nam juni 2018 de Facebookpagina Zaanse Regenboog-Zaandam Roze in beheer en maakte het tot een actieve organisatie. Vanaf oktober 2019 werd het officieel een stichting met inmiddels vier bestuursleden en een achterban van zo’n veertig onmisbare hulpkrachten. Er worden van allerlei activiteiten georganiseerd. Van vragenuurtje om antwoorden te vinden op wat je voelt qua geaardheid, regenboogborrels, een Pride Café, Regenboog Salons tot serieuze zaken als meelopen in de stille tocht op 4 mei, dodenherdenking. Zie www.dezaanseregenboog.nl voor meer informatie.

Regenboogstad

“Als stichting worden we inmiddels heel serieus genomen. Er is respect uit brede kring. Zaanstad heeft voor ons als Lhbtiq+ -gemeenschap ‘een poosje’ stilgelegen. Toen het COC in 1986 in de Zaanstreek stopte, was er pas weer meer zichtbaarheid toen de Zaanse activist Rijkjan Sikkel in 2015 een Zaans netwerk begon. Tot juni 2018 heeft het netwerk bestaan. Toen hield het helaas op. We hebben ook in 2019 gesprekken met het COC gevoerd om wat op te starten in Zaanstad. Maar dan zouden we een werkgroep van COC Kennemerland moeten worden. Wij wilden echter geen COC-werkgroep worden en begonnen onze eigen stichting”, licht de voorzitter toe.

Inmiddels is Zaanstad sinds 2015 Regenboogstad, ligt er een regenboognota met aanbevelingen om uit te voeren en is burgemeester Hamming ambassadeur van De Zaanse Regenboog. Zo liep hij, samen met zijn vrouw Roya Kashani, vol trots achter het spandoek mee in de Regenboogparade.

Vertrutting

Voor wie denkt ‘we weten het nou toch wel? Waarom toch die al aandacht?’ is het goed te weten dat zichtbaarheid en aandacht voor een ieder die lesbisch, homoseksueel, bi+, transgender, intersekse en queer is, nog altijd hard nodig is.

Frankie: “Helaas hebben we in Nederland ook te maken met vertrutting. Tegen de uitbundigheid van een Pride van de Lhbtiq+-gemeenschap wordt heel anders aangekeken dan bijvoorbeeld het bloot dat je ziet bij een tropisch carnaval parade. Het is toch ook absurd dat je raar wordt gevonden om je seksuele geaardheid of dat je niet voldoet aan het beeld van wat een ander vind hoe je eruit moet zien en hoe je je moet gedragen? Dat je daarvoor ook nog zo nodig ‘uit de kast moet komen’. Ik vind de genderdiscussie die er nu is fantastisch. Er is zoveel ruimte. Geen ‘he’ of ‘ho’. Je merkt dat de jeugd zoveel meer ontdekt. Er zijn ook zoveel variaties. Weg met die rare beladenheid.”

ZaanPride van 2 tot en met 10 juni

Van 2 tot en met 10 juni wordt de ZaanPride gehouden. De Zaanse Regenboogweek die wordt gehouden in samenwerking met vele culturele en maatschappelijke partners. Iedere dag zijn er activiteiten op verschillende locaties in Zaanstad.

‘ZaanPride is mooie uiting van de kleurrijkheid en veelzijdigheid van Zaanstad’    

Zoals de expositie over het eerste lustrum van De Zaanse Regenboog. Er is een stadswandeling, jongerenfeest, muziek, een roze bingo, films, een quiz tot en met de grote parade op zaterdag 10 juni. Loop vanaf 12.00 uur mee vanaf het Stadhuisplein in de Out, Loud & Proud walk in de Zaanse Regenboogparade. Met aansluitend een ZaanPride Event in cultureel centrum Bullekerk met optredens van diverse artiesten, dansers, drag plus infomarkt en veel meer. Er zijn ook optredens van onder meer Glenn de Koning, rapper King Faisel, The House of Hopelezz, Miss Beulah terwijl de Juvat dansgroep voor een spectaculaire opening van de ZaanPride gaat zorgen. En stopt het in de Bullekerk, gaan de feesten door in het Damstraatje en bij café Het Pand.

Kleurrijkheid

“Op de ZaanPride kun mensen met alle mogelijk achtergronden ontmoeten. Waar je, zonder bang te zijn voor boze blikken, mag zijn wie je bent. Op de voorgaande edities werd een gevoel van vrijheid en ruimte ervaren. Wat eigenlijk elke dag zou moeten zijn… De ZaanPride is een mooie uiting van de kleurrijkheid en veelzijdigheid van Zaanstad.”

Foto ZaanPride: Bert Woudstra - Foto Miss Beulah: Mike Zandoka

 

2023 april 26 - Rodi.nl Zaanstad - Poster ZaanPride 2023 gepresenteerd

Foto: Bert Woudstra

ZAANSTAD - De nieuwe poster voor de ZaanPride & De Zaanse- Regenboogweek - van 2 tot en met 10 juni - is onlangs gepresenteerd door ontwerper Melle tijdens het Zaans Regenboogcafé in Zaanzicht.

Met deze poster nodigt De Zaanse Regenboog iedereen uit samen de ZaanPride Out, Loud & Proud te vieren. De poster is ontworpen door de Zaanse grafische ontwerper Melle. Melle heeft ook de voorgaande posters voor ZaanPride ontworpen. Dit keer is er gekozen voor een feestelijke, uitnodigende en in ‘Alle Kleuren Zaans’ herkenbaar ontwerp, met een knipoog naar de jaren stijl van de jaren tachtig.

‘Ieder huisje heeft z’n kleurtje’  

Onder het motto ‘ieder huisje heeft z’n kleurtje’ zijn verschillende Zaanse huisjes in alle kleuren van de regenboog terug te zien. De huisjes vallen in elkaar als Tetris, een populair puzzel-computerspel uit 1984 ontworpen door Aleksej Pazjitnov. De huisjes omarmen elkaar als het ware hetgeen verbeeld dat Zaanstad een tolerante stad wilt zijn die iedereen omarmt. 

Ook verwijzen ze naar het Inntel-hotel in Zaandam dat aan de buitenkant volledig bestaat uit een opeenstapeling van bijna zeventig losse Zaanse huisjes. Op de poster wordt verwezen naar de Zaanse Regenboogparade die op zaterdag 10 juni om 12.00 uur op het stadhuisplein naast het hotel zal starten. Dat het een feestelijk en kleurrijke week beloofd te worden is te zien en de dwarrelende driehoekjes en Zaanse huisjes die als confetti neerdwarrelen over Zaanstad.

Linksboven staat het logo van ZaanPride dat Melle eerder ontwierp. De regenboogkleuren staan voor liefde, respect, vrijheid, acceptatie, gelijkwaardigheid en trots, verenigd in een regenbooghart. Om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. De molenwieken verwijzen naar de Zaanse identiteit. Onder aan de poster staat een QR code. Deze linkt naar de ZaanPride website waar uitgebreide programma-informatie over de Zaanse Regenboogweek met locaties en tijden is te vinden. Naast de poster heeft Melle ook de programmaflyer ontworpen die de komende weken net als de poster in de Zaanstreek zal worden verspreid.

Hang de poster en hijs de Zaanse Regenboogvlag

De Zaanse Regenboog nodigt alvast iedereen uit om de Zaanse LHBTIQ+-community te supporten door vanaf vrijdag 2 juni de regenboogvlag uit te hangen en de poster op te hangen. Als fier teken van zichtbaarheid en solidariteit. Er is een speciale Zaanse Regenboog supportvlag gemaakte waarvan de opbrengst naar de organisatie van ZaanPride gaat. Deze draait geheel op vrijwilligers. Ook zijn er gratis posters en programmaboekjes verkrijgbaar bij de Party Corner, Westzijde 1.

2023 juni 02 - ZCFC (intern) hijst de regenboogvlag

ZCFC vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht wat je seksuele geaardheid ook is. Je hebt het recht om te zijn wie je bent en te houden van je wie je wilt. Door de vlag bij ZCFC op te hangen, willen wij laten zien dat bij ons iedereen welkom is.

LHBTI’s voelen zich minder veilig en zijn vaker slachtoffer van geweld dan heteroseksuele Nederlanders. De acceptatie van homoseksualiteit binnen de sport, in het bijzonder het voetbal, is regelmatig onderwerp van gesprek – in negatieve zin.  

Uit de ‘LHBTIQ+-gemeenschap’ komt nogal eens het signaal dat zij lang niet altijd een veilig (sport)klimaat ervaren. Bij ZCFC moet iedereen zich veilig voelen en daarom werken wij ook hard aan een veilig sportklimaat.

Daarom vinden wij het belangrijk om tijdens de regenboogweek van 2 t/m 10 juni om de regenboogvlag te laten wapperen. Voor meer informatie kan je de website van https://www.zaanpride.nl bezoeken.

2023 06 08 Queer Quiz
PDF – 234,7 KB 190 downloads

2023 juni 08 Queer Quiz

Queer quiz in café Het Pand tijdens ZaanPride 2023

2023 juni 10 - De Orkaan - Zaanse Regenboogparade van start

Met burgemeester Jan Hamming en zijn echtgenote Roya prominent op de eerste rij (en wethouder Gerard Slegers dachten wij te herkennen) ging om 12.00 uur de Zaanse Regenboog Parade van start.

De tocht ging van het Stadhuis door het centrum van Zaandam, via de Gedempte Gracht, over de Dam en de Wilhelminabrug, door de Klauwershoek, over de Peperstraat en dan over de Beatrixbrug naar de Westzijde om via Botenmakersstraat, Nova Zembla en Tuinstraat naar het eindpunt de Bullekerk te gaan waar het aansluitende ZaanPride Event wordt gevierd.

Er was muzikale begeleiding van Carribbean Brass, Hailander en Manlung Chinese Leeuwendans.


9 februari 2023 - Rodi - ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Zaanstad’

Zaanstad maakt een duidelijk statement met dit regenboogkleurige zebrapad op de hoek Westzijde/Gedempte Gracht. (Foto: Dirk Karten)

ZAANSTAD - Zaanstad blijft ook van 2023 tot en met 2026 een Regenboogstad. Wethouder Diversiteit Gerard Slegers: “Helaas is er nog steeds sprake van discriminatie, haat en zelfs geweld tegen lhbtiq+-personen. Dat is onacceptabel. Als Regenboogstad komen we op voor de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap en zetten we in op preventie en het bestrijden van discriminatie. Wij willen dat iedereen in Zaanstad zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.”

Zaanstad blijft Regenboogstad

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat veel lhbtiq+-inwoners zich gediscrimineerd en niet geaccepteerd voelen. Het onderzoek laat zien ruim de helft van de onderzochte Zaanse lhbtiq+’ers te maken kreeg met discriminatie. Discriminatie of angst voor discriminatie leidt ertoe dat men niet altijd open durft te zijn over het lhbtiq+-zijn. Bovendien kreeg de helft van de respondenten te maken met een vorm van verbaal of fysiek geweld. 

Wethouder Slegers: “Dat zijn schokkende cijfers. Het onderzoek toont aan dat het noodzakelijk is dat wij ons volop blijven inzetten op het verbeteren van de acceptatie van lhbtiq+-personen in Zaanstad.”

Regenboogsteden

In 2018 werd Zaanstad Regenboogstad. Dat is een samenwerking tussen het ministerie van OCW en verschillende gemeenten. De 53 Regenboogsteden werken samen met OCW aan meer acceptatie en aan het voorkomen en  verminderen van discriminatie en geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap. Het ministerie ondersteunt de Regenbogensteden met kennis en met een bijdrage van € 20.000 per jaar.

 

Samenwerking met netwerkpartners

Zaanstad hield zich de afgelopen jaren onder andere bezig met het geven van voorlichting de over lhbtiq+-gemeenschap, bijvoorbeeld op scholen en bij de politie. Daarnaast werkt de gemeente aan meer verbinding door bijeenkomsten te organiseren. Ook is er een goede samenwerking tussen de gemeente en Zaanse lhbtiq+-netwerkpartners. 

Sinds 2020 organiseert Stichting Zaanse Regenboog jaarlijks de Zaanse Regenboogweek en ZaanPride!, een kleurrijke en inclusieve Pride Walk door het centrum van Zaandam. Dit jaar vindt de Zaanse Regenboogweek plaats van 2 tot en met 10 juni. ZaanPride! vindt plaats op zaterdag 10 juni. 

 

 

6 maart 2023 Infosheet Movisie & Transgender Netwerk Nedrland, 10 vragen over non-binaire personen

6 april 2023 - Zaandams Dagblad - Zaanstad in de race om Roze zaterdag 2025 te mogen organiseren

ZAANDAM - De gemeente levert binnenkort het zogenaamde bidbook in bij Stichting Roze Zaterdagen. Daarmee is Zaanstad in de race om in 2025 Roze Zaterdag te mogen organiseren. In het bidbook staat op hoofdlijnen beschreven welke activiteiten er in 2025 georganiseerd kunnen worden in de gemeente die passen bij de doelstellingen van Stichting Roze Zaterdagen. Samen met partners zoals de Zaanse Regenboog en Bureau Discriminatiezaken zet de gemeente al langere tijd in op het tegengaan van discriminatie en het vergoten van de veiligheid en acceptatie van lhbtiq+-inwoners. "Wij willen dat iedereen in Zaanstad zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Helaas is dat nog niet overal het geval. Het organiseren van Roze Zaterdag draagt bij aan meer verbinding tussen de stad en de lhbtiq+-gemeenschap. Daarnaast geven we ook een sterk signaal af dat we als stad achter onze lhbtiq+-inwoners staan", zegt wethouder Inclusie Gerard Slegers.

Frank Vos, voorzitter van de Zaanse Regenboog geeft aan dat Roze Zaterdag belangrijk is. "Roze Zaterdag in Zaanstad helpt om de erkenning, acceptatie en zichtbaarheid van de gemeenschap te verstevigen. Als men niet ziet wie je bent, word je ook niet begrepen. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en de dialoog aan te gaan, om zichtbaar te zijn."

 

17 juni bekendmaking


Op 17 juni, tijdens Roze Zaterdag 2023 in Goes, maakt Stichting Roze Zaterdagen bekend welke stad het event in 2025 mag organiseren. Ieder jaar vindt het event plaats in een andere stad. Stichting Marketing Zaanstreek, De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken, Zaanse Horeca en gemeente Zaanstad hebben een programma op hoofdlijnen ontwikkeld en vastgelegd in een bidbook. De partners hebben samen met de Zaanse ondernemers, horeca, instellingen en verenigingen hard gewerkt aan een mooie en creatieve invulling van Roze Zaterdag in Zaanstad.

 

Zaanstad in alle kleuren


Bestaande en nieuwe evenementen worden gekoppeld aan het themajaar met als hoogtepunten de Zaanse Regenboogweek met de ZaanPride! en Roze Zaterdag. Roze Zaterdag is niet alleen een steun in de rug voor lhbtiq+-gemeenschap maar ook een mooie kans om Zaanstad nóg beter op de kaart te zetten. Het is goed voor de stad, voor de ondernemers en de culturele instellingen. Zaanstad in alle kleuren is dan ook het thema van het bidbook.

Uit concurrentieoogpunt houdt Zaanstad het bidbook geheim tot 17 juni. Het is een gewild evenement en de gemeente wil voorkomen dat andere steden inspiratie halen uit het Zaanse bidbook.

 

7 april 2023 - Rodi - Zaanstad in de race om Roze zaterdag 2025 te mogen organiseren

Zaanstad uit zich als regenboogstad onder meer met wat in de volksmond het 'gaybrapad' wordt genoemd op de hoek Peperstraat, Gedempte Gracht en Westzijde. (Foto: Dirk Karten)

 

ZAANSTAD - De gemeente levert binnenkort het zogenaamde bidbook in bij Stichting Roze Zaterdagen. Daarmee is Zaanstad in de race om in 2025 Roze Zaterdag te mogen organiseren. In het bidbook staat op hoofdlijnen beschreven welke activiteiten er in 2025 georganiseerd kunnen worden in de gemeente die passen bij de doelstellingen van Stichting Roze Zaterdagen.

 

‘Wij staan als stad achter onze lhbtiq+-inwoners’

Samen met partners zoals de Zaanse Regenboog en Bureau Discriminatiezaken zet de gemeente al langere tijd in op het tegengaan van discriminatie en het vergroten van de veiligheid en acceptatie van lhbtiq+-inwoners. “Wij willen dat iedereen in Zaanstad zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Helaas is dat nog niet overal het geval. Het organiseren van Roze Zaterdag draagt bij aan meer verbinding tussen de stad en de lhbtiq+-gemeenschap. Daarnaast geven we ook een sterk signaal af dat we als stad achter onze lhbtiq+-inwoners staan”, zegt wethouder Inclusie Gerard Slegers.

Acceptatie

Frank Vos, voorzitter van de Zaanse Regenboog geeft aan dat Roze Zaterdag belangrijk is. “Roze Zaterdag in Zaanstad helpt om de erkenning, acceptatie en zichtbaarheid van de gemeenschap te verstevigen. Als men niet ziet wie je bent, word je ook niet begrepen. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en de dialoog aan te gaan, om zichtbaar te zijn.”

17 juni bekendmaking

Op 17 juni, tijdens Roze Zaterdag 2023 in Goes, maakt Stichting Roze Zaterdagen bekend welke stad het event in 2025 mag organiseren. Ieder jaar vindt het event plaats in een andere stad. Stichting Marketing Zaanstreek, De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken, Zaanse Horeca en gemeente Zaanstad hebben een programma op hoofdlijnen ontwikkeld en vastgelegd in een bidbook. De partners hebben samen met de Zaanse ondernemers, horeca, instellingen en verenigingen hard gewerkt aan een mooie en creatieve invulling van Roze Zaterdag in Zaanstad.

 

Zaanstad in alle kleuren

Bestaande en nieuwe evenementen worden gekoppeld aan het themajaar met als hoogtepunten de Zaanse Regenboogweek met de ZaanPride! en Roze Zaterdag. Roze Zaterdag is niet alleen een steun in de rug voor lhbtiq+-gemeenschap maar ook een mooie kans om Zaanstad nóg beter op de kaart te zetten. Het is goed voor de stad, voor de ondernemers en de culturele instellingen. Zaanstad in alle kleuren is dan ook het thema van het bidbook.

Uit concurrentieoogpunt houdt Zaanstad het bidbook geheim tot 17 juni. Het is een gewild evenement en de gemeente wil voorkomen dat andere steden inspiratie halen uit het Zaanse bidbook.

 

 

7 april 2023 - Zaanstad Nieuws.nl - Bidbook voor Zaanse Roze Zaterdag klaar voor verzending

Zaanstad is in de race om in 2025 Roze Zaterdag te organiseren. Binnenkort wordt het bidbook met de hoofdlijnen van de gedachte activiteiten ingeleverd bij de Stichting Roze Zaterdagen. Op 17 juni, tijdens Roze Zaterdag in Goes wordt bekend welke stad het evenement in 2025 mag houden.

Samen met partners zoals de Zaanse Regenboog en Bureau Discriminatiezaken zet de gemeente al langere tijd in op het tegengaan van discriminatie en het vergoten van de veiligheid en acceptatie van lhbtiq+-inwoners. ‘Wij willen dat iedereen in Zaanstad zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Helaas is dat nog niet overal het geval. Het organiseren van Roze Zaterdag draagt bij aan meer verbinding tussen de stad en de lhbtiq+-gemeenschap. Daarnaast geven we ook een sterk signaal af dat we als stad achter onze lhbtiq+-inwoners staan,’ zegt wethouder Inclusie Gerard Slegers daarover.

Voorzitter Frank Vos van de Zaanse Regenboog geeft aan dat Roze Zaterdag belangrijk is. ‘Roze Zaterdag in Zaanstad helpt om de erkenning, acceptatie en zichtbaarheid van de gemeenschap te verstevigen. Als men niet ziet wie je bent, word je ook niet begrepen. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en de dialoog aan te gaan, om zichtbaar te zijn.’ Uit concurrentieoverwegingen houdt Zaanstad het bidbook geheim tot 17 juni. Het is een gewild evenement en de gemeente wil voorkomen dat andere steden inspiratie halen uit de Zaanse aanpak.

In alle kleuren

De Stichting Marketing Zaanstreek, De Zaanse Regenboog, het Bureau Discriminatiezaken, Zaanse horeca en de gemeente hebben een programma op ontwikkeld en vastgelegd in een bidbook. Bestaande en nieuwe evenementen worden gekoppeld aan het themajaar met als hoogtepunten de Zaanse Regenboogweek met de ZaanPride! en Roze Zaterdag. Roze Zaterdag is niet alleen een steun in de rug voor de lhbtiq+-gemeenschap, maar ook ‘een mooie kans om Zaanstad nóg beter op de kaart te zetten,’ aldus de gemeente. ‘Het is goed voor de stad, voor de ondernemers en de culturele instellingen. Zaanstad in alle kleuren is dan ook het thema van het bidbook.’

April 2023 - Bidbook Roze Zaterdag


18 januari 2023 - Zaansite.nl - Jan en Roya Hamming nieuwe ZaanPride-ambassadeurs

19 januari 2023 - Noord Hollands Dagblad - Ambassadeurs voor ZaanPride in strijd tegen discriminatie lhbti’ers: ruim de helft wordt gediscrimineerd of krijgt te maken met geweld

18 januari 2023 - Zaansite.nl - Jan en Roya Hamming nieuwe ZaanPride-ambassadeurs

 

Burgemeester Jan Hamming en zijn vrouw Roya zijn dit jaar de ambassadeurs van ZaanPride.

 

 

 

Na een zeer geslaagde ZaanPride het afgelopen jaar, staat dat evenement dit jaar ook weer op de agenda. Om dat de komende maanden nog meer onder de aandacht te brengen, kon Frankie Vos, voorzitter van stichting De Zaanse Regenboog, dit nieuws tijdens de Nieuwjaarsreceptie in PLAY Room aan de Westzijde bekendmaken.

,,Mijn vrouw heeft altijd al gezegd dat ze graag wat voor de Zaanse Regenboog wil doen’’, reageerde Hamming op zijn nieuwe functie, uitgerekend op de dag dat het verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit is toegevoegd aan de Grondwet. ,,Er is in Zaanstad al veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet. Daarom is ook ZaanPride zo belangrijk voor onze gemeente.’’

 

19 januari 2023 - Noord Hollands Dagblad - Ambassadeurs voor ZaanPride in strijd tegen discriminatie lhbti’ers: ruim de helft wordt gediscrimineerd of krijgt te maken met geweld

Meer dan de helft van de mensen die tot de Zaanse lhbti-gemeenschap horen, heeft te maken met discriminatie. Voorzitter Frankie Vos maakte dat bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting De Zaanse Regenboog in Play Room aan de Westzijde in Zaandam. Een verontrustend aantal, dat naar voren kwam in een belevingsenquête.

Het gaat niet alleen om discriminatie maar regelmatig ook om onverholen verhaal of fysiek geweld. ,,Vooral jongeren, maar ook trans- of non-binaire personen van alle leeftijden zijn extra kwetsbaar’’, stelde Vos vast.

Ambassadeurs moeten er ook dit jaar voor zorgen dat de acceptatie van lhbti-personen wordt vergroot. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ze bekendgemaakt. Burgemeestersechterpaar Jan en Roya Hamming zijn aansprekende namen als het gaat om de ZaanPride-ambassadeurs die dit jaar een lans breken voor meer acceptatie. Hamming toonde zich verguld met die benoeming.

Grondwet

,,Ik vind het heel belangrijk dat de Zaanse Regenboog zo actief is in de Zaanstreek’’, reageerde de burgemeester toen hij het nieuws dinsdagavond hoorde. ,,Ik ben geregeld bij activiteiten geweest, waaronder natuurlijk ZaanPride. Daarom heb ik ook gelijk ja gezegd op de vraag om voor een jaar ambassadeur van ZaanPride te worden.’’ Hij verklapte dat zijn vrouw Roya al een tijd het idee had om iets voor De Zaanse Regenboog te doen.

,,Uitgerekend vandaag is het verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit toegevoegd aan de Grondwet. Roya komt uit Iran, waar je als vrouw een misdaad begaat als je geen hoofddoek draagt. Zaanstad is een gemeente met een enorme verscheidenheid aan mensen en daar moet iedereen zich veilig voelen. Ik heb tijdens Regenboog-evenementen ook meegemaakt dat er wordt gepest en getreiterd. Dat is natuurlijk belachelijk. Soms komt dat door onwetendheid. Ik wil samen met Roya graag mijn steentje bijdragen aan bijvoorbeeld het creëren van meer begrip.’’

Als wethouder in Tilburg had de burgemeester te maken met Roze Maandag, dat ieder jaar in juli plaatsvindt op de eerste maandag van de Tilburgse kermis. ,,En toen ik studeerde gingen we wel stappen in een gaycafé in Utrecht. Voor de meiden die mee waren was dat heerlijk. Die werden daar absoluut niet lastiggevallen.’’

Alle activiteiten

Jan en Roya Hamming zijn niet de enigen die dit jaar als ambassadeurs van ZaanPride actief zijn zijn. Ook Claudia Janssen, Oscar Bodelier, Glenn de Koning en Rubia Enser gaan die taak voor het eerst vervullen. ,,Maar niet alleen voor ZaanPride’’, benadrukt Frankie Vos. ,,Ook voor alle andere activiteiten van De Zaanse Regenboog.’’ Angela de Vos, Angelique Melisse, Bas Hageman, Armen Melkonian, Boudine Griesdoorn en Vera den Adel blijven ambassadeurs.

Dit jaar vindt ZaanPride voor de vierde keer plaats. Vol trots werd dinsdagavond het nieuwe speldje voor dat evenement gepresenteerd. ,,Er is dit jaar gekozen voor de non-binaire vlag.’’ Alle aanwezigen konden zo’n nieuwe pin mee naar huis nemen.

Jouw Gender

Vos keek terug op het afgelopen jaar, dat als gevolg van de coronacrisis traag van start ging. ,,Maar we hebben langzaamaan al onze vaste activiteiten weer kunnen oppakken. En er zijn ook diverse nieuwe activiteiten van start gegaan, zoals voorlichting aan politie in opleiding en de oprichting van Jouw Gender, de lokale lotgenotengroep voor transgender personen.’’

Maar wat de discriminatie betreft waaronder de Zaanse lhbti-gemeenschap te lijden heeft, moet een vinger aan de pols worden gehouden, vindt Vos. ,,Aan het eind van dit jaar gaan we dat onderzoek opnieuw doen.’’

19 januari 2023 - Zaanstad Nieuws.nl - Jan Hamming en echtgenote ambassadeurs ZaanPride

De Zaanse Regenboog heeft gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie in kunstgalerie  PlayRoom aan de Westzijde de (nieuwe) ambassadeurs van de stichting en van de ZaanPride gepresenteerd. Het zijn burgemeester Jan Hamming en zijn vrouw Roya Kashani, Claudia Janssen, Rubia Enser, Oscar Bodelier en Glenn de Koning.

Ambassadeur blijven Angela de Vos, Angelique Melisse, Bas Hageman, Armen Melkonian, Boudine Griesdoorn en Vera den Adel. Dit jaar wordt het vierde alweer dat er een ZaanPride is, al zorgde corona voor ingrijpende veranderingen in het programma van twee edities. Dit jaar is gekozen voor de non-binaire vlag als achtergrond van de speciale Zaanse Regenboogpin om daar meer bekendheid aan te geven en bespreekbaarder te maken ‘dat er veel meer is dan vrouw en man zijn’.

‘Veel mensen voelen zich niet thuis in de traditionele man/vrouw-rollen. Iemand die zich als non-binair identificeert, voelt zich niet specifiek man en ook niet specifiek vrouw. Maar dat kan ook een beetje van beide, wisselend of juist geen van beide zijn,’ aldus de organisatie. ‘Non-binaire personen willen vaak anders worden aangesproken dan hij of zij. De persoonlijke voornaamwoorden die het meest worden gebruikt zijn die/diens of hen/hun’.

31 januari 2023 - Rodi - Nieuw kleurrijk initiatief: De Zaanse Regenboogprijs

ZAANSTAD - Op 10 juni 2023 vindt de uitreiking plaats van de eerste Zaanse Regenboogprijs. Voor dit initiatief van De Zaanse Regenboog en het Bureau Discriminatiezaken komen personen en organisaties in aanmerking die zich hebben ingezet voor Zaanse LHBTIQ+-ers of op het gebied van gender en seksuele diversiteit.

Kandidaten nomineren kan uiterlijk tot 15 april

“Nadat het COC in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd opgeheven, werden er aanvankelijk relatief weinig activiteiten georganiseerd rond gender en seksuele diversiteit”, laat Zaanse Regenboogvoorzitter Frank Vos weten. “Het Bureau Discriminatiezaken gaf voorlichting op scholen, via de GGD startte het project I Am, de GSA’s (Gender & sexuality Alliances) werden steeds actiever op scholen en er was natuurlijk de Paarse Vrijdag Krant. Sinds 2015 is Zaanstad Regenboogstad. Sindsdien gebeurt er meer: van regenboogzebrapad tot LHBT-Netwerk Zaanstad (2016-april 2018). Uit het LHBT-Netwerk is het Roze olifantje dames diner Club ontstaan. Vanaf juni 2018 werd De Zaanse Regenboog actiever, met informatievoorziening, belangenbehartiging en het organiseren van activiteiten. De Zaanse Regenboog groeide ondanks de langdurige corona-epidemie uit tot een volwaardige stichting met veel activiteiten.” (zie www.dezaanseregenboog.nl).

Stimulans 

“We vinden desondanks dat er nog meer kan en mag gebeuren. Daarom reiken Stichting De Zaanse Regenboog en het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland met ingang van dit jaar de Zaanse Regenboogprijs uit. In aanmerking hiervoor komen mensen en organisaties die zich inzetten (of ingezet hebben) voor de Zaanse LHBTIQ+-ers of op het gebied van gender en seksuele diversiteit. In beginsel kan iedere Zaankanter genomineerd worden voor deze jaarlijkse prijs. De bedoeling is om op deze wijze mensen en organisaties te stimuleren activiteiten te organiseren met als thema gender en seksuele diversiteit.”

Color BLCK

De Zaanse Regenboogprijs bestaat uit een kunstobject en een geldbedrag van €100,-. Het kunstwerk, een Color BLCK, in de natuurlijke regenboogkleuren, is vormgegeven door de Zaanse kunstenares Ingrid Roos. Kandidaten voor de prijs kunnen vóór 15 april worden aangemeld via het mailadres info@dezaanseregenboog.nl.

Vermeld in de mail de naam van de genomineerde persoon of organisatie, plus een uitgebreide motivering waarom deze kandidaat de prijs verdient. Belangrijk is dat er een link met Zaanstad bestaat. Vergeet ook niet de eigen naam en contactgegevens te vermelden. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt de organisatie in april of mei contact op met de aanmelders. Bestuursleden van Stichting De Zaanse Regenboog en medewerkers van het Bureau Discriminatiezaken zijn uitgesloten van deelname.

31 januari 2023 - Zaanstad Nieuws.nl - Kandidaten gezocht voor eerste Zaanse Regenboogprijs

De Zaanse Regenboog en het Bureau Discriminatiezaken hebben de handen ineen geslagen voor de lancering van de Zaanse Regenboogprijs voor personen en organisaties die zich hebben ingezet voor Zaanse LHBTIQ+-ers of op het gebied van gender en seksuele diversiteit. De eerste wordt op 10 juni uitgereikt.

Nadat het COC in de jaren 80 van de vorige eeuw werd opgeheven, werden er aanvankelijk relatief weinig activiteiten georganiseerd rond gender en seksuele diversiteit. Sinds 2015 is Zaanstad Regenboogstad en sindsdien gebeurt er meer: van regenboogzebrapad tot LHBT-Netwerk Zaanstad (2016 – april 2018). Uit het LHBT-Netwerk is het Roze olifantje dames diner club ontstaan. Vanaf juni 2018 werd De Zaanse Regenboog actiever, met informatievoorziening, belangenbehartiging en activiteiten.

Stimulans

‘We vinden desondanks dat er nog meer kan en mag gebeuren. Daarom reiken De Zaanse Regenboog en het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek – Waterland met ingang van dit jaar de Zaanse Regenboogprijs uit. In beginsel kan iedere Zaankanter genomineerd worden voor deze jaarlijkse prijs. De bedoeling is om op deze wijze mensen en organisaties te stimuleren activiteiten te organiseren met als thema gender en seksuele diversiteit,’ aldus de initiatienemers. De prijs bestaat uit een kunstobject en een bedrag 100 euro.

De prijs.

Het kunstwerk is een Color BLCK in de natuurlijke regenboogkleuren,  vormgegeven door de Zaanse kunstenares Ingrid Roos.

Kandidaten voor de prijs kunnen vóór 15 april worden aangemeld via het mailadres info@dezaanseregenboog.nl. Vermeld in de e-mail de naam van de genomineerde persoon of organisatie, plus een uitgebreide motivering waarom deze kandidaat de prijs verdient. Belangrijk is dat er een link met Zaanstad bestaat. Vergeet ook niet de eigen naam en contactgegevens te vermelden, zodat eventueel aanvullende informatie kan worden opgevraagd. Een jury kiest de winnaar.

1 februari 2023 - De Orkaan - Nieuw: de Zaanse Regenboogprijs

Personen (m/v/x) en organisaties “die zich hebben ingezet voor Zaanse LHBTIQ+-ers of op het gebied van gender en seksuele diversiteit” kunnen dit jaar voor het eerst in aanmerking komen voor de Zaanse Regenboogprijs.

De prijs is een initiatief van De Zaanse Regenboog en het Bureau Discriminatiezaken. Op 10 juni 2023 is de uitreiking in de Bullekerk.

De organisatie meldt dat ‘in beginsel’ iedere Zaankanter (m/v/x)* genomineerd kan worden voor deze jaarlijkse prijs (in beginsel… wie dan niet?).

Kandidaten kunnen vóór 15 april (met uitgebreide motivatie uiteraard) worden aangemeld via info@dezaanseregenboog.nl.

De Zaanse Regenboogprijs bestaat uit een kunstobject en een geldbedrag van €100,-. Het kunstwerk, een Color BLCK (zie afbeelding), in regenboogkleuren, is vormgegeven door de Zaanse kunstenares Ingrid Roos.

De jury bestaat uit: Rosanne Kolvers (Stichting De Zaanse Regenboog), Fasla Muradin (Bureau Discriminatiezaken), Janine Sicking (Gender & Sexuality Alliance Zaanlands Lyceum), Morgan Ullers (Gender & Sexuality Alliance Zuiderzee College) en Jeroen van Paassen (galeriehouder PLAY room).


* Dat m/v/x stond niet in het persbericht, dat hebben we zelf verzonnen, is dat woke genoeg? Of juist over the top? Wij zijn af en toe het spoor ook bijster (waarschijnlijk worden wij dan ook niet genomineerd).


Posters Café Pride 2023

 


Posters Regenboog Saenden 2023


2022


5 oktober 2022

Doodsbedreigingen richting Rutte en Kaag op regenboogzuilen viaduct Oostzaan

NH Nieuws

week 40 2022

Kom ´uit de kast´ op 11 oktober tijdens Coming Out Day

10 oktober 2022

Debbie de Witte zingt bij Zaanse Regenboog Café 50+

 

Zaanstad in het Nieuws

8 november 2022

Motie 24 geef De Zaanse Regenboog financiële zekerheid

15 november 2022

Visitekaartje gesponsord voor Jouw Gender

23 november 2022

Zaandam - De Zaanse Regenboog | Meezingmiddag bij: "Regenboog Café 50+"

GayNieuws.blogspot.com


26 juli 2022

Nieuwe ‘roze’ stadswandeling: Regenboogwandeling

Rodi

augustus 2022

Infosheet NNID Infosheet intersekse en seksediversiteit

15 augustus 2022

Westzaan - Vrijdag 19 augustus 2022 | 'Zaanse Regenboogborrel' bij Jongwijs

GayNieuws.blogspot.com

september 2022

Infosheet Movisie & NOA over Aseksualiteit

20 september 2022

Zaterdag 24 september - 14.30 t/m 17.30 uur | "Zaanse Regenboog Café 50+"

GayNieuws.blogspot.com

22 september 2022

Tekst inspreken over Regenbooggelden 2023


11 juni 2022

Damstraatje gaat los

11 juni 2022

Zaanpride: Out, Loud, Proud

De Orkaan

11 juni 2022

Veel jonge tieners op eerste grote Zaanse regenboogparade: 'Gewoon proud!'

NH Nieuws

19 juni 2022

Zaandam – Zaterdag 25 juni – 14.30-17.30 uur | "Zaans Regenboog Café 50+"

GayNieuws.blogspot.com

week 25 2022

Zaanpride: ‘Out, Loud en Proud
én feest voor alle Zaankanters’ Zaanstad Journaal

28 juni 2022

Zaandam - Zaanse Regenboog | Inloop bij 'Zaanse Regenboog' op 13 juli 2022

GayNieuws.blogspot.com

 

 


6 juni 2022

DJ Arijan in Evean Erasmushuis

 

7 juni 2022

Pride Ale van Brouwerij Hoop

9 juni 2022

Queer Croquet en Picknick bij Bind

 

10 juni 2022

NLCA Pride Feest

10 juni 2022

Zaanse Bonte Avond in het Zaans Museum

11 juni 2022

ZaanPride Special bij Club Morgen/Podium De Flux


4 juni t/m 7 augustus 2022

"Made in Dollyland" bij Art Zaanstad

4 juni 2022

Pre Party in De Groote Weiver

5 juni 2022

Bijzonder moment voor zaanpride.nl

Jouw website heeft haar 10.000e bezoeker verwelkomd.

5 juni 2022

Roze Viering Kogerkerk

 

Film: Kogerkerk

5 juni 2022

Roze kerkdienst Zaanpride 2022

De Orkaan

05 juni 2022

 ’Hoop dat dit
een jaarlijkse traditie wordt’

NHD - Premium


2 juni 2022

Blog: Jezelf mogen zijn

Art Zaanstad

2 juni 2022

Van 03 t/m 11 juni – ZaanPride 2022 | ZaanPride – Thema: Out, Loud & Proud

GayNieuws.blogspot.com

3 juni 2022

“Ik vind het belangrijk dat de Zaanpride georganiseerd wordt”

SvJmedia.nl

3 juni 2022

Expositie in Zaanse Bieb: in 11 landen staat de doodstraf op homoseksualiteit.

NH Nieuws

3 t/m 12 juni 2022

Gay&A in PLAY room

4 juni 2022

Heel veel Dolly Bellefleur bij Artzaanstad tijdens de prideweek

NH Nieuws


17 mei 2022

Kerkstraat Oostzaan feestelijk geopend

Rodi Oostzaan in het nieuws

18 mei 2022

Burgemeester veroordeelt discriminatie en haat op de IDAHOBIT

WormersDagblad.nl

21 mei 2022

Zaanse regenboogparade in het klein: 'laten zien hoe kleurrijk de wereld kan zijn'

Noord Holland nieuws

28 mei 2022

Uniek! LHBTIQ+-geschiedenis in LEGO (video)

De Orkaan

30 mei 2022

Actieve Zaankanters vertellen hun verhaal

De Zaanse Verhalen

 

1 juni 2022

Dood omdat je homo bent… Opening Zero Flags Project Bieb Zaandam

De Orkaan


10 mei 2022

LHBTIQ+-geschiedenis in LEGO als aanloop naar ZaanPride

Rodi Regio Zaanstad

11 mei 2022

Op naar Zaanstad: volgende week is het ZaanPride!

14 mei 2022

Eerste echte Zaanse Regenboogweek van 3 tot 12 juni

ZaanstadNieuws.nl

15 mei 2022

Derde editie van ZaanPride mogelijk voor het eerst met een grote regenboogparade door de stad

Noordhollands Dagblad

17 mei 2022

Regenboogzebra opnieuw ingekleurd

De Orkaan

17 mei 2022

Eerste Nederlandse regenboogviaduct in Oostzaan…

De Orkaan


4 april 2022

Interview met Rainbow Radio Zandvoort over het rapport acceptatie & discriminatie van LHBTIQ+-personen in Zaanstad

12 april 2022

Een tijdje geleden had ik een meeting met Frankie Vos, de voorzitter van de Zaanse Regenboog 🌈

13 april 2022

Bijzonder moment voor dezaanseregenboog.nl

Jouw website heeft haar 10.000e bezoeker verwelkomd.

 

23 april 2022

Zaans Regenboog Café 50+ met muzikale bingo

Rodi Regio Zaanstad

28 april 2022

Blog: Laat liefde regeren!

Art Zaanstad

 

Foto: Erwin Olaf

1 mei 2022

Roze Zaterdag en LHBITIQ+ voor de coalitieonderhandelingen 2022


1 april 2022

Jongerenfeest in

Podium de Flux

Hemkade 48, Zaandam

Van 19.00 / 22.30 uur

Entree: 3,50

Voorverkoop: 2,00

Tickets

Skye,

houdt van ‘80 muziek en zingt ballads pop/rock/indie van nu.

RELICS,

een poprock/alternative rock/indie rock band uit Zaanstad. Met bassist Chiquinho Hogendijk, drummer Kilian Schilder en zanger/gitarist Thomas Bons.

DJ Lissy,

maakt elektronische dance beats in de stijlen: hiphop, chillwave en trap, maar voornamelijk techno, hardstyle, Latin en house/EDM. Daarnaast ben ik DJ.

Cocoa River,  is een Zaanse band, opgericht in de zomer van 2017. Vijf gedreven muzikanten in de leeftijd van 24 tot 31 jaar die de tent graag op zijn kop zetten. de band laat zich inspireren door muzikanten uit de jaren ’80. ’90 en ’00. In maart 2022 deed Cocoa River mee aan ‘Het geluid van de Zaanstreek’. Ze hebben de publieksprijs gewonnen met het nummer ‘Best Time’.

3:AM

bestaat uit Katrina, Donovan en Ruby. Alle 3 getogen in Zaandam, maar met roots in 3 verschillende werelddelen.
Met hun catchy Nederlandstalige pop liedjes blazen zij een frisse wind door de Nederlandse muziekindustrie.

DOOR OMSTANDIGHEDEN IS 3:AM  VERHINDERD

Aimee van den Bosch

zingt pop, r/b, jazz en soul. Speelt ook 10 jaar de drums


26 maart 2022

Tolerantie voor lhbtiq+ mensen niet zo groot als we zelf denken


24 maart 2022

Acceptatie en discriminatie van lhbtiq+ personen in Zaanstad onderzocht


10 februari 2022

Nog niet aan de slag met binnenhalen Roze Zaterdag

15 februari 2022

Zaandam - Regenboogborrel | Maandelijkse Regenboogborrel in café Het Pand

15 maart 2022

Zaanse Regenboog Jongerenfeest - 01 april '22 - Podium 'De Flux' - Zaandam

15 maart 2022

Toekenning vergunning ZaanPride

24 maart 2022

Zaandam - 26 maart 2022 – 14.30 tot 17.30 uur | Zaanse Regenboog Café 50+

24 maart 2022

Acceptatie en discriminatie van lhbtiq+ personen in Zaanstad onderzocht


2 februari 2022

Avond over gender en seksuele diversiteit/LHBTIQ+ met de Fracties Zaanstad

 

Safe the date

Aankondiging

Uitnodiging sessie inzake LHBTIQ+ beleid

Frankie Vos

De Zaanse Regenboog

Rosanne Kolvers

De Zaanse Regenboog

Erik Schaap

Bureau Discriminatiezaken

Bas Hageman, Maarten Moeijes, Michelle en Dirk

Paarse Vijdag Krant en GSA (Gender en Sexuality Alliance)

Jongeren over veiligheid acceptatie


Posters Regenboog Saenden/Zorgcirkel Saenden 2022

 


Posters Café Pride 2022

 


2021


week 49 2021

23 december 2021

7 november 2021

7 november 2021

2021

Zaanstad Journaal

Doe mee aan het ervaringsonderzoek onder LHBTIQ+’ers

Motie vreemd: een professional inhuren ter voorbereiding op de Roze Zaterdag in Zaanstad

 Woordenboek   Paarse Vrijdag Krant

Regenboog Checlist voor CAO's

Regenboog Netwerk FNV


23 november 2021

Zaantheater plaatst voortaan bij LHBTIQ+ gerelateerde voorstellingen de tekst dat er een 'Film en theater app groep' is van De Zaanse Regenboog om samen naar film of theater te gaan.

Extra info

Samen naar het theater met De Zaanse Regenboog
Wilt u graag naar een voorstelling maar liever niet alleen of vindt u het gewoon leuk om samen met een groepje te gaan. Geef u dan op voor de Film en Theater appgroep van de Zaanse Regenboog. In de app worden film- en theatervoorstellingen(LHBTIQ+ gerelateerd) in Zaanstad gedeeld. U kunt aangeven of en wanneer u naar de film/theater wilt en andere sluiten zich daar geregeld bij aan. Ook een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Wilt u een keer mee: mail uw naam en 06-nummer naar dezaanseregenboog@gmail.com en join the club!

Deze voorstelling vindt plaatst tijdens ZaanPride 2022. Voor meer informatie over ZaanPride klik hier.

 


18 november 2021

Agenda-initiatief CDA over LHBTIQ

Voor Zaanstad Beraad van dinsdag 23 november 2021


17 november 2021

Ticket voor de voorstelling :"De dag dat ik Robert Long ontmoette" in het Zaantheater op naam van De Zaanse Regenboog


dinsdag 9 november 2021

Een persoonlijk verhaal van een non binair persoon als voorbeeld in actieplan "Geweld hoort nergens thuis".

Stichting De Zaanse Regenboog steunt actieplan geweld hoort nergens thuis.

Op verzoek van De Zaanse Regenboog is er een 5e verhaal opgenomen.

Samen met de andere gemeenten heeft Zaanstad het vijfde verhaal opgetekend voor de campagne Ik zit klem.

Deze campagne vraagt aandacht voor huiselijk geweld, hoe je het herkent en wat je kunt doen.

Mede dankzij het gesprek met De Zaanse Regenboog is het vijfde verhaal een persoonlijke verhaal van een non binair persoon. Daarmee hopen we ook voor LHBTI’s een herkenbaar beeld te hebben ontwikkeld.

Het verhaal van Phoenix:

https://ikzitklem.zaanstad.nl/ze-weigeren-mijn-nieuwe...

In Zaanstad komen we samen in actie tegen (huiselijk) geweld. Geweld is niet normaal, niet acceptabel en niet goed voor je gezondheid. Praat erover, want praten helpt. Of zoek hulp. Voor jezelf of een ander. Super belangrijk, zoek hulp en blijf er niet mee zitten!

https://ikzitklem.zaanstad.nl/

 


vrijdag 22 oktober Gay News Blogspot

Zaandam - Za. 23 oktober 2021 | Zaans Regenboog Café 50+ in Café Zaanzicht


11 oktober 2021

Regenboogvlag wappert van stadhuis op Coming Out Day


11 oktober 2021

Evean pakt sleutelrol tijdens 2e Zaanse Roze Loper dag

Het is vandaag Coming Out day!


11 oktober 2021

Zaanse Regenboognota een jaar later: ‘Er mag nog wel een tandje bij’

 

(Opm. van DZR)

1.de jaarlijkse rijksbijdrage regenbooggeld bedraagt 20.000, Zaanstad legt er 20.000 bij. Is totaal 40.000. 16.000 van het bedrag wat Zaanstad bijdraagt gaat naar de gemeenteambtenaar LHBTIQ+ beleid. Blijft er 24.000 over. Dus geen 48.000 wat in het artikel staat.

2. De postercampagne is niet door Gemeente Zaanstad georganiseerd.

 

 


7 oktober 2021

De 2e Zaanse Roze Loper Dag

 


7 oktober 2021

CDA wil meer zicht op lokale LHBTIQ+ gemeenschap


5 oktober 2021

Postercampagne in aanloop naar Coming Out Day


1 oktober 2021

Gemeentelijke vlaggenkast uitgebreid met drie dundoeken

 


30 september 2021

De Zaanse Regenboog wordt vermeld in ZaanWiki, de encyclopedie voor de Zaanstreek (definitief stuk)


zondag 26 september Balina Verhalenfestival

25 jaar Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland

Muziek, Spoken Word, Human Library, Theater, Films en de foto expositie van De Zaanse Regenboog "De toekomst is paars" bij Zorgcirkel Saenden


woensdag 22 september Gay News Blogspot

Zaans Regenboog Café 50+ op zaterdag 25 september van 14.30 tot 17.30 uur


17 september 2021

Rita Noordzij: ‘Ik mag mezelf toch wel een beetje Zaankanter noemen?’


15 september 2021

Let op, JONGERENFEEST wordt verplaatst, datum wordt nog gepubliceerd.

26 september Jongerenfeest in Podium de Flux

Voor jongeren van 14 tot 26 jaar!

Van 15.00 - 18.15 uur. Entree 7,50 (incl 1 consumptie)

Voorverkoop 5 euro (incl 1 consumptie)

Met  info van: De Zaanse Regenboog, JEZ, RAAZ, GSA, Scouting en Paarse vrijdag Krant

Presentatie: Velma Fortune

Optredens van: 3:AM, Bram en Marijn, Skye, Yara Hackmann, Aimée van den Bosch, I.M.U.

&

dj Lissy   

 

Volgens de in september geldende corona regels.

MEER INFO VOLGT

Houdt onze  Social Media in de gaten!


maandag 13 september Gay News Blogspot

Vrijdag 17 september | Regenboogborrel - Bullekerk -        Westzijde 75 -  Zaandam

 


11 september 2021

De Zaanse Regenboog zou vandaag met een stand en fotobooth aanwezig zij op de Uitmarkt 2021.

Helaas afgelast wegens corona!


4 en 5 september 2021

 

Als je jezelf bent ben je het mooist


17 augustus 2021

Regenboogbank moet zorgen voor verbinding in Rosmolenwijk


12 augustus 2021

Vaartocht Zaanse Regenboog en Transgenders Noord-Holland

LOVE=LOVE BOAT Vaartocht


5 juli 2021

Officiële onthulling Zaanse Regenboogbank


3 juli 2021

LHBTIQ+ netwerkborrel


27 juni 2021

Toch hebben er rond ZaanPride een aantal vervelende gebeurtenissen plaatsgevonden

2021 06 27 Meldingen Vervelende Gebeurtenissen 2
PDF – 60,7 KB 403 downloads

19 juni 2021

LOVE=LOVE BOAT VAARTOCHT


Juni 2021

ZaanPride, een mooi inclusief feest


Routes Mini Pride Walk & 20 KM wandeling

Zaan Pride 2021 Mini Pride Walk
PDF – 969,5 KB 441 downloads
2021 Zaan Pride 20 Km
PDF – 604,3 KB 445 downloads

12 juni 2021

Kleurige Mini Pride Walk door Zaandam (filmpje)


11 juni 2021 

Een Regenboog Orkaan vandaag!

Armen verrijkt onze stad

Wij geven ons over: Out, Loud & Proud

De onzichtbare LHBTIQplus-geschiedenis

50woordenfoto: Vlaggen!

Waarheen? ZaanPride, Pride Walk, Regenboogterrassen…

Petite Fille binnenkort in Filmtheater De Fabriek

‘Alleen jij kan jezelf zijn’

Out, loud en proud

‘Niet alle lhbtiq+’ers zijn out, loud & proud’

De toekomst is paars!


10 juni 2021

"De toekomst is paars"


10 juni 2021

De Orkaan met in het artikel:

ZaanPride-lied Kogerkerk

* link naar ZaanPride lied

* link naar de gehele Roze viering


9 juni 2021

Regenboogtaart in verzorgingshuis: 'Gesprek over geaardheid is nog steeds nodig'


9 juni 2021 Gay News Blogspot

ZaanPride – Music | Bram Sitsen & Marijn Bogerd – Het Bro Duet ...   No Homo ‼

 


8 juni 2021

Sekswerker Foxxy Angel over de ZaanPride (filmpje)

Foxxy is ambassadeur ZaanPride 2019 en 2020


7 juni 2021

Mini Pride Walk komende zaterdag sluitstuk Zaanse Regenboogweek


7 juni 2021

Deze uitzending van Rainbow Radio Zandvoort stond voornamelijk in het teken van de pride-events en presentators Ronald Hueskens en Anja Westerweel hadden er weer interessant programma van gemaakt. Het programma werd omlijst met muziek van het laatste songfestival en de techniek was in handen van ondergetekende. Interview met Claudia Janssen namens ZaanPride


7 juni 2021

Bram Sitsen maakte een Nederlandse versie van het nummer 'The Bro Duet' van George Salazar. Bram zong het in met zijn bro Marijn Bogerd, maar.... No homo!
ZaanPride 2021 inspireerde het duo, en ze waren zeer welkom in The Creative Factory bij Paul

Klik op de foto en luister

 


5 juni 2021

Opening (2e) ZaanPride 2021

Openingsspeech 5 Juni 2021 Officiele Opening ZRB Week En Zaan Pride 2021
Word – 14,3 KB 454 downloads

 

       De Orkaan         

ZaanPride 2021: De openingsspeech van Frankie!

 

 


4 juni 2021

Eerste roze kerkviering in de Zaanstreek tijdens ZaanPride


4 juni 2021 Gay News Blogspot

ZaanPride van start ‼ | "Zaanse Regenboog Week" → Van 04 t/m 12 juni 2021


4 juni 2021

Regenboogvlaggen en roze waterval: ZaanPride een feit


31 mei 2021 Gay News Blogspot

Zaanstad - van 4 t/m 12 juni 2021 "ZaanPride & Zaanse Regenboogweek"


24 mei 2021

De Zaanse Regenboog week


19 mei 2021

Vrijwilligers waardering voor De Zaanse Regenboog & ZaanPride


17 mei 2021

Vandaag internationale Dag tegen homofobie en transfobie

In 1986 werd het COC Zaanstreek – Waterland opgeheven en over LHBTIQ+-activiteiten in de jaren daarna is vrij weinig bekend. Toch wist de Zaanse Regenboog een indrukwekkende lijst samen te stellen.


8 mei 2021

Ellis van Atten sluit haar ambtstermijn als stadsdichter af met een slotbundel.

Met het ZaanPride lied en het gedicht voor De Zaanse Regenboog.

 


7 mei 2021

Bierviltje voor bij het Zaans Regenboogbier Mon Cherry

(2 verschillende versies)


7 mei 2021

Presentatie Zaans Regenboogbier Mon Cherry bij Brouwerij Hoop


6 mei 2021

ZaanPride, een mooi inclusief feest


4 mei 2021

De Zaanse Regenboog geeft kleur en een leuk nieuw netwerk


4 mei 2021

Poster ZaanPride 2021 vanaf 6 mei gratis beschikbaar


26 april 2021 Gay News Blogspot 

Zaans Regenboogbier Mon Cherry | Proosten op vrijheid, diversiteit en inclusie


25 april 2021, Zaanstad.nieuws.nl

Zaans Regenboogbier Mon Cherry dit jaar anders van smaak

 


April/Mei 2021, Saendenstroom nr 2 - 2021  Uitgave: Zorgcirkel Saenden

De Regenboog Rubriek


2 april 2021

Gezocht! Verhalen van LHBTIQ+ers in Zaanstad

Het Zaans Museum verzamelt verhalen groot en klein over de mensen in de Zaanstreek. En ook dit jaar vieren we ZaanPride in Zaanstad. Daarom werken De Zaanse Regenboog en het Zaans Museum samen om bijzondere verhalen van de LHBTIQ+ gemeenschap in de Zaanstreek te verzamelen en door te geven aan volgende generaties.
Ben of ken jij iemand met een verhaal dat past bij de ZaanPride? Dat kan gaan over een bijzondere gebeurtenis in jouw leven, hoe het was om uit de kast te komen of iets totaal anders.We interviewen je graag.

Stuur een mailtje naar Joy Rikkers: j.rikkers@zaansmuseum.nl of neem contact op met dezaanseregenboog@gmail.com


april 2021

Folder: welkom in Guisveld veelkleurig thuis


30 maart 2021, De Orkaan: 2 artikelen over 20 jaar openstelling huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht

20 jaar homohuwelijk, Wormerland in de kopgroep

Coby Voorn: 20 jaar homohuwelijk (en waarom dat zo belangrijk is)


29 maart 2021

Oproep:  20 jaar Regenboog huwelijk

Hallo, mijn naam is Christian Sier. Ik schrijf voor het Noordhollands Dagblad, editie Zaanstreek en ben bezig met een artikel naar aanleiding van het twintigjarig jubileum van het regenbooghuwelijk in Nederland. Allereerst gefeliciteerd met deze mijlpaal! Voor mijn artikel ben ik op zoek naar mensen uit de Zaanstreek die hier t