Jaarlijks is de week voor de 2e zaterdag in juni De Zaanse Regenboogweek met op de 2e zaterdag De Zaanse Regenboogparade en aansluitende festiviteiten. Dit onder de naam ZaanPride! ZaanPride moet een vrolijk feest worden en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor vrijheid, diversiteit en inclusie. ZaanPride laat zien dat Zaanstad een tolerante stad is, een mooie stad en een stad van NU die iedereen omarmt!

 

Er vindt een scala aan activiteiten plaats tijdens De Zaanse Regenboogweek. Met een programmering van kleinere en grotere activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, politiek en entertainment. Om de zichtbaarheid en de solidariteit met de Zaanse lhbtiqa+ gemeenschap te tonen vragen we een ieder om deze week de Zaanse Regenboogvlag uit te steken.

 

Ook moeten we niet vergeten dat de eerste Pride een protest was. Op zaterdag 28 juni braken in 1969 in New York rellen uit, nadat de politie de homobar Stonewall Inn in Christopher Street was binnengevallen. Het waren vooral zwarte dragqueens, sekswerkers en transgender vrouwen (remember Marsha P. Johnson and Sylvia Rivera) (en niet de homo-mannen) die terug vochten. De rellen leidden tot de georganiseerde strijd voor de rechten voor homo's en lesbiennes, die onder meer tot uiting kwam in de eerste Gay Pride Parade, die op 28 juni 1970 in New York werd gehouden.

 

Geïnteresseerd, meer weten over ZaanPride? Neem gerust contact met ons op, je bent welkom!

Huisregels ZaanPride

Huisregels rijdens De Zaanse Regenboogparade en de aansluitende festiviteiten.

 

 1. De Zaanse Regenboogparade
 2. Alle deelnemers aan de parade hebben respect voor elkaar en dragen hun boodschap op een vriendelijke en respectvolle manier uit.
 3. Alle deelnemers hebben zich te houden aan de dan geldende coronamaatregelen en -adviezen.
 4. Gedurende de Parade zijn andere megafoons dan van de organisatie verboden.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor, om groepen/individuen te weigeren, mocht de veiligheid van andere bezoekers door hen negatief beïnvloed worden.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om te verzoeken, ongewenste uitingen op bijvoorbeeld spandoeken en borden te verwijderen uit de Parade of dit zelf te doen.
 7. Tijdens de Parade moet de pers als zodanig duidelijk kenbaar zijn.
 8. Vlaggen van commerciële en politieke partijen zijn niet welkom.
 9. Geen afval op straat achterlaten maar in de afvalbakken.

 

 1. ZaanPridefestiviteiten
 2. Er mag alleen alcohol genuttigd worden binnen de grenzen van het evenemententerrein tijdens de openingsuren van het evenement.
 3. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel wordt naar legitimatie gevraagd.
 4. Het gebruiken en/of meenemen van drugs en lachgas, en ieder vorm van handel hierin, is verboden.
 5. Zonder toestemming van de organisatie mogen geen goederen verkocht worden binnen de grenzen van het evenement.
 6. Het is verboden, reclamematerialen uit te delen zonder toestemming van de organisatie. Eventuele schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.
 7. Bij betreding van de parade en/of het evenement stem je ermee in, dat je op beeld- en/of geluidsdragers kunt worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 8. Participeren in de parade en/of de feesten geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 9. Te allen tijde ben je verplicht de aanwijzingen van de organisatie en van de beveiliging op te volgen. Beveiliging behoudt zich ook het recht voor om bezoekers te fouilleren.
 10. In het geval dat je wordt geprovoceerd of bedreigd, wend je tot de beveiliging of organisatie. Ga hier in geen geval zelf op in.
 11. Er moet worden voldaan aan de Nederlandse wettelijke verplichting om een geldig legitimatiebewijs bij je te dragen.

Schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico. De organisatie stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.


ZaanPride 2024

De Zaanse Regenboogweek is van 31 mei t/m 8 juni 2024 met op 8 juni De Zaanse Regenboogparade - 5 jaar ZaanPride

ZaanPride 2025

De Zaanse Regenboogweek is van 20 t/m 28 juni 2024 met op 28 juni De Zaanse Regenboogparade. Deze valt samen met Roze Zaterdag Zaanstad 2025

 


In 2020 was de eerste ZaanPride, in 2021 is de eerste jaarpin van ZaanPride uitgegeven! 

 

2020

In het eerste jaar geen pin, wel buttons

2021

Met roze achtergrond, de kleur van de Roze Driehoek en de homo/lesbische beweging jaren 60/70/80

2022

De Philadelphia vlag op de achtergrond, met zwarte en bruine strepen voor de zichtbaarheid van People of Colour

2023

De non binaire vlag als achtergrond om meer bekendheid te geven en bespreekbaarder te maken dat er veel meer is als vrouw en man zijn. Veel mensen voelen zich niet thuis in de traditionele man/vrouw rollen. Iemand die zich als non-binair identificeert, voelt zich niet specifiek man en ook niet specifiek vrouw. Maar kan ook een beetje van beide, wisselend of juist geen van beide. Non binaire personen willen vaak anders worden aangesproken dan hij of zij. De persoonlijke voornaamwoorden die het meest worden gebruikt zijn die/diens of hen/hun.

2024 Jubileumpin

Voor de vijfde keer op rij vieren we in 2024 onze lokale Pride. Reden voor een extra feestelijke pin met glitters.

Onze community kenmerkt zich door grote diversiteit, alle letters van LHBTIQ+, jong tot oud, inclusief, met en naast elkaar.  

We vieren ons diversiteit. Voor onszelf én voor de ander.  In een tijd dat onze community onder druk staat een krachtig en verbindend signaal en uitnodiging aan iedereen om deel te nemen aan ZaanPride.


(2018/2019) Het ontstaan van ZaanPride

Ontstaan ZaanPride

Juni 2018 is De Zaanse Regenboog benadert door Karel Donker. KD wilde een gay avond in Klauwershoek (De Kleine Waarheid) organiseren. Samen met De Zaanse Regenboog. Het werd al snel een LHBT avond waar iedereen welkom zou zijn en niet alleen een gay avond.

Met de eigenaar zijn meerdere gesprekken geweest, hij zag het op zich zeker zitten, er zijn zelfs mensen uit Amsterdam bij deze gesprekken betrokken geweest maar na de derde afspraak liet de eigenaar weten dat hij wel een feestavond wilde maar niet met de woorden Gay en Lesbisch in de aankondiging. KD en ik wilden wel zeker de aankondiging LHBT erbij.

De eigenaar dus niet en KD en ik zijn afgehaakt, wij wilden dat wel nadrukkelijk in de aankondiging zien staan. (De naam voor het feest zou Zaanpride Party worden (de naam die we samen met Oscar voor het feest hebben bedacht in juli 2018).

(De eigenaar wilde wel een evenement als de Amsterdamse hartjesdagen in de Klauwershoek, maar dit terzijde)

Tijdens deze gesprekken in juni/juli 2018 begon KD over een Gay Pride op de Zaan in 2019. Daar hebben we ook over gefantaseerd. Met Jan Hamming voorop de boot. De naam Gay Pride was wel beperkt en de naam werd als snel Zaanse pride en daarna Zaanpride. (Inmiddels ZaanPride)

Begin juni 2019 nemen vrijwilligers van De Zaanse Regenboog het initiatief om in de derde week juni 2020 een Roze week te organiseren en af te sluiten met een Zaanse Regenboogparade (geïnspireerd door de Regenbogenparade in Wenen van 14 juni 2019). ZaanPride wordt de overkoepelende naam waaronder alles georganiseerd wordt.

Dit initiatief wordt ook geopperd op het nieuw opgestarte LHBTI Netwerkoverleg wat 19 juni plaatsvond, georganiseerd door Gemeente Zaanstad.

Een nieuw evenement is geboren. Weliswaar geen botenparade op de Zaan. We vinden dat er geen of weinig contact is met het publiek op de kade vanwege een te grote afstand. Met de parade door het centrum van Zaandam si er wel veel contact met publiek.

De eerste ZaanPride heeft plaatsgevonden in 2020, ondanks alle beperkingen vanwege Corona zijn er zeker 10 activiteiten georganiseerd. De 2 e in 2021 met een verdubbeling van het aantal activiteiten en de derde ZaanPride vindt straks plaats van 3 t/m 11 juni 2022.

ZaanPride 2020

De eerste ZaanPride heeft plaatsgevonden in juni 2020

 

De eerste ZaanPride heeft plaatsgevonden in juni 2020, hoewel door Corona veel activiteiten van de ZaanPride verplaatst zijn naar 4 t/m 12 juni 2021 en De Zaanse regenboogparade geen doorgang kon vinden.

Op kleinere schaal en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zijn de volgende activiteiten wel doorgegaan:

 

1 de presentatie van het Zaans Regenboogbier Mon Cherry, samen met Brouwerij Hoop.

2 de presentatie van het door de stadsdichter Ellis van Atten geschreven ZaanPride lied, gezongen door leerlingen van de Zaanse Theaterschool    in   Dans Hotspot Van Kooten. Na afloop trakteerde de Dans Hotspot nog op een danspresentatie Equality dansen en Social Disdancing.

3 de Zaanse Regenboog-vlaggenactie op 21 juni in Zaanstad. Tussen de 55 en 65 Zaanse Regenboog/ZaanPride vlaggen zijn in de 2 weken voorafgaand aan 21 juni verkocht en de regenboogvlaggen hingen door heel Zaanstad.

4 de vertoning van de Roze film ‘Matthias en Maurice’ is vertoond i.s.m. Filmtheater de Fabriek en Bureau Discriminatiezaken.

5 de netwerkborrel, die we samen met ‘Het roze olifantje Dames diner Club’ maandelijks organiseren.

6 2 Online ZaanPride party’s.

7 Senior Pride in Zorgcirkel Saenden en Evean Erasmushuis.

ZaanPride , 4 t/m 12 juni 2021

Van 4 juni tot en met 12 juni 2021 vond de Zaanse Regenboog week plaats met tal van activiteiten in samenwerking met onze partners. De Zaanse Regenboogparade kon helaas niet doorgaan maar is een Mini Pride Walk door het centrum van Zaandam geworden. Ook zijn er diverse wandelingen rond Zaanstad georganiseerd als de 10 en 20 km loop en de Café Pride Walk.

Op de poster van ZaanPride 2021 is een Zaans Huisje te zien. Evenals het logo van ZaanPride verwijst het naar de Zaanse identiteit. De regenboog kleuren in het hart staan voor liefde, respect, vrijheid, acceptatie, gelijkwaardigheid en trots. Het hart staat voor de eigen identiteit. Om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. De molenwieken verwijzen naar de Zaanse identiteit.

 

ZaanPride, 3 t/m 11 juni 2022

De Zaanse Regenboogweek, 3 t/m 11 juni 2022 met op 11 juni De Zaanse Regenboogparade en de aansluitende festiviteiten bij CC Bullekerk, "Damstraatje gaat los" en Podium De Flux.

ZaanPride, 2 t/m 10 juni 2023

Ontwerp Poster Melle Klous

De poster is ontworpen door de Zaanse grafische ontwerper Melle Klous. Melle heeft ook de voorgaande posters voor ZaanPride ontworpen. Dit keer is er gekozen voor een feestelijke, uitnodigende en in Alle Kleuren Zaans herkenbaar ontwerp, met een knipoog naar de jaren stijl van de jaren tachtig.

Onder het motto ‘ieder huisje heeft z’n kleurtje’ zijn verschillende Zaanse huisjes in alle kleuren van de regenboog terug te zien. De huisjes vallen in elkaar als Tetris, een populair puzzel-computerspel uit 1984 ontworpen door Aleksej Pazjitnov.  De huisjes omarmen elkaar als het ware hetgeen verbeeld dat Zaanstad een tolerante stad wilt zijn die iedereen omarmt!

Ook verwijzen ze naar het Inntel-hotel in Zaandam dat aan de buitenkant volledig bestaat uit een opeenstapeling van bijna zeventig losse Zaanse huisjes. Het gebouw is ontworpen door Wilfried van Winden en sinds 2010 een inmiddels wereldberoemd icoon van Zaanstad. Op de poster wordt verwezen naar de Zaanse Regenboogparade die op zaterdag 10 juni on 12.00 uur op het stadhuisplein naast het hotel zal starten. Dat het een feestelijk en kleurrijke week beloofd te worden is te zien en de dwarrelende driehoekjes en Zaanse huisjes die als confetti neerdwarrelen over Zaanstad.

ZaanPride, 31 mei t/m 8 juni 2024 (5 jaar ZaanPride)

Ontwerp Poster Melle Klous

Voor het programma kijk op www.zaanpride.nl of www.dezaanseregenboog.nl


2024


2023


LegoPride

 


2022


2021


2020


Voor meer informatie, verslagen, filmpjes en foto's van de ZaanPride's , zie het fotoalbum op deze website, ons YouTube kanaal en de website www.zaanpride.nl