Bestuur en Organisatie

 


Bestuur

Organisatie


2023

Bestuur van St De Zaanse Regenboog: Foto volgt

 

De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele en genderdiversiteit.

De Zaanse Regenboog wil een open cultuur en veilig leefklimaat in Zaanstad.

Een inclusieve maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt

.


2021 2022

Bestuur van St De Zaanse Regenboog: Frankie Vos, Rosanne Kolvers en Siep Goedhart


 

2019 2020

Bestuur van St De Zaanse Regenboog: Siep Goedhart, Coby Voorn en Frankie Vos (10-2019 tot 12-2020)

 

In begin 2019 heeft De Zaanse Regenboog door de komst van nieuwe vrijwilligers bij De Zaanse Regenboog meerdere activiteiten

kunnen ontwikkelen als Het Zaanse Regenboog Café 50+ (sinds 2023 voor alle leeftijden), het realiseren van een website, een maandelijkse regenboogborrel  is

opgestart (samen met Het roze olifantje Dames diner Club) en er is initiatief genomen om een Zaanse Regenboogweek met

afsluitende Zaanse Regenboogparade te organiseren onder de naam ZaanPride.

Op 7 oktober 2019 werd Stichting De Zaanse Regenboog opgericht. 

 

Een andere belangrijke nieuwe ontwikkeling is het

opstarten van onze politieke werkgroep om lhbtiqa+ belangen meer op de politieke agenda van Gemeente Zaanstad te plaatsen.

Dit resulteerde in een Regenboognota die op 23 oktober 2020 aan de gemeente is gepresenteerd.

 

De Zaanse Regenboog is een platform voor de diverse organisaties die lhbtiqa+ activiteiten organiseren.  De Zaanse Regenboog is

aanwezig met informatie bij diverse activiteiten. Tevens wordt een digitale nieuwsbrief verspreid  voor een ieder die geïnteresseerd is

en op de hoogte wil blijven van lhbtiqa+  activiteiten in Zaanstad. Ook via Instagram en de website wordt het Zaanse lhbtiqa+

nieuws bekend gemaakt. De Zaanse Regenboog erkent dat de diverse lhbtiqa+ groepen verschillende belangen (kunnen) hebben.

Maar er is ook een gemeenschappelijk belang. Erkenning dat ieder mens het recht heeft om te bestaan en leeft  op de manier waar

men zelf voor kiest.

 

De Zaanse Regenboog wil een (Zaan)stad  waar iedereen zichzelf kan zijn, thuis en op straat,

zonder dat je steeds op je hoede moet zijn voor mensen die daar agressief op reageren.

Nog steeds worden, ook in Zaanstad, lhbtiqa+ personen gediscrimineerd, gepest, getreiterd, uitgescholden, bedreigd en mishandeld.

De organisatie blijft zich manifesteren en laat zich niet terug in de kast jagen.

 

Stichting De Zaanse regenboog doet veel, check de website en de andere social media. 

Wordt vrijwilliger, donateur of facebook vriend/in

Onze activiteiten  kosten geld. Wilt u ons financieel ondersteunen maak dan een bedrag over op

NL27 RABO 0348 2710 85 van St De Zaanse Regenboog.

 

Meer info over vrijwilliger worden van De Zaanse Regenboog mail ons en we nemen gelijk contact met je op !

 


juni 2018 - 2019

 

Frank Vos - Start De Zaanse Regenboog als belangenbehartiger juni 2018

 

De Zaanse Regenboog komt voort uit het voormalig LHBT Netwerk Zaanstad (2016 – 2018) en is in juni 2018 gestart met actief verspreiden van informatie over *lhbtiqa+ activiteiten en organisaties in Zaanstad.

Juli 2018 is de eerste nieuwsbrief verschenen.

Informatieve flyers over De Roze Driehoek, het LHBTIQ+ alfabet en de daarbij behorende feest- en gedenkdagen zijn gemaakt en gepubliceerd. Ook is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de * Eerste Zaanse Roze Loper Dag  en het  halen van het TranScreen Transgender Filmfestival naar Zaanstad. 

 

*(LHBTIQA+ = Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Intersekse, Queer, Aseksueel en de + staat voor alle andere sekse en gender identiteiten)

 

* De Zaanse Roze Loper Dag is een themadag voor de Zaanse Zorgcentra met uitleg over de inhoud en het behalen van het Keurmerk De Roze Loper. 

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen.

De Roze Loper is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg- gevolgd door een audit door een onafhankelijke Certificerende Instelling.

Cliënten voelen zich bij een Roze Loper organisatie meer gezien, voelen zich veilig en geaccepteerd in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de Roze Loper organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper kan gebruikt worden in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen.


Digitaal erfgoed

Deze website wordt gearchiveerd in de Koninklijke Bibliotheek en is digitaal erfgoed.