Vertrouwenspersoon & Klachtenprocedure

 

Vertrouwenspersoon

Klachtenprocedure

Info volgt snel

Vooralsnog kunnen klachten ingediend worden bij één van de bestuursleden