Stichting de Zaanse Regenboog


De Zaanse Regenboog heeft de juridische vorm van een stichting,

opgericht op 7 oktober 2019.

Sinds 15 oktober 2019 heeft de stichting de status van ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van De Zaanse Regenboog bestaat uit:

– Frankie (JFL) Vos, Voorzitter

Rosanne (RLK) Kolvers, Secretaris

– Harm Jan Egberts, Penningmeester

– Siep (SJ) Goedhart, Algemeen

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Bankrekening: NL27 RABO 0348 2710 85

KvK-nummer: 76025578

RSIN: 860482558


Bestuur 2019 - 2020

Siep Goedhart - Coby Voorn - Frankie Vos

Bestuur 2020 - 2023

Frankie Vos - Rosanne Kolvers - Siep Goedhart

Bestuur 2023 -

Frankie Vos - Rosanne Kolvers - Siep Goedhart - Harm Jan Egberts