Stichting de Zaanse Regenboog


De Zaanse Regenboog heeft de juridische vorm van een stichting,

opgericht op 7 oktober 2019.

Sinds 15 oktober 2019 heeft de stichting de status van ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van De Zaanse Regenboog bestaat uit:

– Frankie (JFL) Vos, Voorzitter

Rosanne (RLK) Kolvers, Secretaris

– Siep (SJ) Goedhart, Penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Bankrekening: NL27 RABO 0348 2710 85

KvK-nummer: 76025578

RSIN: 860482558


Bestuur 2019 - 2020

Siep Goedhart - Coby Voorn - Frankie Vos

Bestuur 2020 -

Frankie Vos - Rosanne Kolvers - Siep Goedhart